Marketing Report
RTL Group en Talpa Network doen remedievoorstel aan ACM

RTL Group en Talpa Network doen remedievoorstel aan ACM

RTL Group en Talpa Network hebben een remedievoorstel gedaan bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) die onderzoek doet naar het overnameplan van Talpa Network door RTL Group. Dit heeft de ACM in diverse media bevestigd na berichtgeving van het AD. Met het doen van remedies is duidelijk geworden dat de ACM de oorspronkelijke overnameplannen zou afkeuren of dusdanige voorwaarden daaraan zou verbinden waardoor de overname voor RTL Group en Talpa Network (Talpa Holding) niet langer opportuun is.

In de op 22 juni 2021 bekend gemaakte plannen wil RTL Group na de overname van Talpa Network deze laten fuseren met RTL Nederland, waarbij Talpa Holding een belang van 30 procent van RTL Nederland zal verkrijgen.  Bij de aankondiging werd gesteld dat het de bedoeling is 100 tot 120 miljoen euro aan synergievoordelen te behalen.

Marktmacht

Na de meldingsfase bleek in januari 2022 dat een vergunning benodigd is vanwege nader benodigd onderzoek door de kartelwaakhond op het vlak van de marktmacht van de gecombineerde bedrijven voor adverteerders, distributeurs  en producenten. RTL Group en Talpa Network vroegen op 14 februari 2022 een vergunning aan. Daarbij heeft de ACM zelf 13 weken beoordelingstijd, maar die klok wordt telkens stilgezet bij vragen al dan niet na onduidelijkheden vanuit de ACM.

Remedie

Een remedie kan als antwoord op mogelijke bezwaren vanuit de ACM drie weken voor het aflopen van de uiterlijke beslistermijn worden ingediend waarbij RTL Group en Talpa Network/Talpa Holding voorstellen doen om mogelijke mededingingsbezwaren trachten weg te nemen. Als die remedievoorstellen worden goedgekeurd door de ACM betekent dit dat die als voorwaarden worden bijgevoegd bij een vergunning. De ACM kan de remedievoorstellen ook aanduiden als onvoldoende.

Markttest

De remedies worden in vertrouwelijke vorm voorgelegd aan onder meer de bvA (als branchevereniging waar adverteerders zijn verenigd) en DPG Media die hier binnen een week op dienen te reageren als onderdeel van een markttest. Samen met sommige producenten en distributeurs hebben zij eerder hun zorgen over de overname geuit.

Onduidelijk

Het is volstrekt onduidelijk wat de remedievoorstellen inhouden. In de mediamarkt werd eerder uitgegaan van het (moeten) afstoten van de reclameverkoop voor derden zoals met name RTL Nederland thans via Ad Alliance doet (voor onder meer Warner Bros. Discovery, Paramount Global, Walt Disney Company/ESPN, A+E, VodafoneZiggo, ONS, NBCUniversal, DPG Media video en Xite).

Talpa Media Solutions verkoopt thans alleen voor BBC First (BBC Studios) als derde tv-partij de reclameverkoop, maar verkoopt via de 90 procent-deelneming One Media Sales wel de reclame voor de radiozenders Slam en 100% NL (RadioCorp), Sublime (Mediahuis) en Decibel.

Frankrijk: remedie hielp niet

Een gecombineerd RTL Nederland en Talpa Network zou als geconsolideerd bedrijf van RTL Group circa 70 procent van de Nederlandse televisiereclamemarkt beheersen. In Frankrijk ketste een geplande fusie van de Groupe M6 (een deelneming van RTL Group) met TF1 af nadat er remedievoorstellen over onder meer het blijven scheiden van reclameverkoopactiviteiten waren gedaan.

De Franse toezichthouder keurde die voorstellen af en wilde strengere eisen opleggen waaronder het moeten afstoten van een hoofdzender, waarna de fusiepartijen de fusie afbliezen. Naar analogie van Nederland zou het neerkomen op het moeten afstoten van SBS6 of RTL4. Het is onbekend wanneer de ACM met zijn beslissing zal komen over de vergunningsaanvraag.

Minister en rechter

Na een (negatief) besluit van de ACM kunnen betrokken partijen een rechterlijke strijd aangaan tegen een door de ACM genomen besluit. Ook kan de minister van Economische Zaken en Klimaat (Micky Adriaansens, VVD) de ACM overrullen als er zwaarwegende redenen zijn van algemeen maatschappelijk belang al heeft de hoogste Nederlandse rechter (CBb) dat praktisch nagenoeg onmogelijk gemaakt als gevolg van de de PostNL/Sannd-zaak.

RTL Nederland en Talpa Network

RTL Nederland bestaat uit de televisiezenders RTL4, RTL5, RTL7, RTL8, RTL Z, de themazenders RTL Lounge, RTL Crime en RTL Telekids, het on demand platform RTL XL en ook de streamingdienst Videoland met meer dan 1,1 miljoen betalende abonnees. Ook Buienradar en RTL Nieuws maken deel uit van RTL Nederland.

Talpa Network bestaat uit de televisiezenders SBS6, Net5, Veronica, SBS9, TV538, de radiozenders Radio 538, Sky Radio, Radio 10, Radio Veronica, audioplatform JUKE, het on demand platform KIJK, het blad en de platforms LINDA., Vogue (Nederland), Talpa eCommerce waaronder Vakantieveilingen, StukTV, Gierige Gasten, S1, Talpa Media Solutions, One Media Sales (90 procent), Het Bureau en andere activiteiten.

Lees ook:
[Column] David de Jong over ACM: RTL Nederland & Talpa Network: het duurt (te) lang

www.acm.nl
www.rtl.com
www.rtlnederland.nl
www.talpanetwork.com

 

Uitgelicht





Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief