Marketing Report
Staatssecretaris Uslu: Ster in 2022 en 2023: 40 miljoen meer inkomsten nieuws

Staatssecretaris Uslu: Ster in 2022 en 2023: 40 miljoen meer inkomsten

De Ster zal in 2022 en 2023 40 miljoen euro aan extra inkomsten aan het ministerie van OCW kunnen afdragen. Dit stelt staatssecretaris Gunay Uslu (D66) van OCW in haar mediabegrotingsbrief 2023.

Volgens Uslu zal de ster in 2023 174,5 miljoen euro afdragen, terwijl eerder gesteld was dat het om slechts 134,23 miljoen zou gaan. In 2022 verwachtte toenmalig minister Arie Slob (ChristenUnie) nog 168,15 miljoen euro aan Ster-inkomsten.

Als dit 40 miljoen meer zou worden komt de Ster in 2022 uit op 208 miljoen euro aan af te dragen inkomsten. De Ster heeft te maken met het gradueel terugbrengen van televisiezendtijd, het afschaffen van online reclame (behoudens ideele reclame) en anderzijds met inflatie en een sterk verhoogde totale televisie- en radioreclamemarkt. De Ster kondigde eerder aan per 2023 zijn tarieven met gemiddeld 24 procent te verhogen.

Komend jaar zal de totale Mediabegroting van OCW 1,17 miljard euro bedragen. De NPO verkrijgt daar 866,6 miljoen van (exclusief SOM). De NPO had zelf 877,5 miljoen aangevraagd waarbij het rekening had gehouden met 1,5 procent compensatie voor de consumentenprijsindex (inflatie).

De regering zal het bedrag in de loop van 2023 echter bijstellen aan de hand van de inflatie. In juli 2022 werd het NPO-budget al bijgesteld aan de hand van de inflatie van 2022. Vergeleken met het oorspronkelijke budget 2022 is het budget van overheidswege van de NPO gelijk, maar daarbij dienen nog de CPI-indexaties bij te worden opgeteld. In de eigen begroting vroeg de NPO 28,4 miljoen meer dan 2022.

Beleidsmatig wijzigt de staatssecretaris in haar mediabegroting overigens weinig en gaat ze door met de door haar voorganger ingeslagen weg aangaande financieringen van Regionale publieke omroep, de ondersteuning van lokale publieke omroepen en (de veiligheid van) journalistiek.

www.ster.nl
www.rijksoverheid.nl
www.npo.nl

 

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.