Marketing Report
Ster wil forse uitbreiding reclamemogelijkheden NPO nieuws

Ster wil forse uitbreiding reclamemogelijkheden NPO

De reclameverkooporganisatie Ster wil dat de regering en het parlement de eerder vastgestelde regelgeving omtrent het verbod op reguliere reclame bij online en on demand content bij de NPO alsmede het geleidelijk halveren van de reclamezendtijd op NPO1, NPO2 en NPO3 terugdraait. Daarnaast wil de Ster dat de NPO zelf mag bepalen hoeveel reclame de Ster mag uitzenden. Dit schrijft de Ster in het jaarverslag 2022.

In mei 2022 pleitte Frank Volmer, algemeen directeur van de Ster al in een interview met ons voor een zelfde concept.

2026 halvering

In 2026 is de operatie om de lineaire reclamezendtijd bij de NPO te halveren voltooid. Volgens Ster worden eerst de minder renderende reclameblokken verminderd worden waarbij uiteindelijk ook goed renderende reclameblokken geraakt worden. Online en on demand content van de NPO mag alleen nog voorzien worden met reclame van algemeen nut (goede doelen en politieke partijen).  

Daling lineaire kijktijd

Ook de daling van lineaire kijktijd in het algemeen heeft volgens de Ster impact. In 2022 keken Nederlanders 109 minuten per dag naar lineaire tv; in 2016 was dat nog 160 minuten. Er wordt 30 minuten per dag on demand tv gekeken; in 2016 was dat nog 13 minuten per dag. Daarnaast is er  43 minuten per dag aan overig schermgebruik (met name VOD-diensten) dat in 2016 nog 19 minuten per dag was.

Mediabegroting

Ster stelt dat een stabiele financiering van de NPO in gevaar zou komen met de ingestelde regelgeving en noemt dat zelfs een groot risico. Overigens kan de regering besluiten de Mediabegroting anders in te richten en/of de Mediabegroting met meer belastingmiddelen aan te vullen. 

Nog 139 miljoen omzet in 2026

Ster verwacht dat de omzetten en afdrachten de komende jaren zullen dalen naar 139 miljoen euro omzet en 122 miljoen euro afdracht in 2026. In 2023 al zou de daling al naar 178 miljoen euro gaan met 162 miljoen euro afdracht. In 2022 behaalde de Ster een recordomzet van 231,5 miljoen euro met een afdracht van 217,2 miljoen euro aan het ministerie van OCW.

Prijsstijgingen niet houdbaar

De Ster stelt dat prijsstijgingen op lange termijn niet houdbaar zijn. Ster legt overigens in zijn begroting een directe koppeling tussen de financiering van de NPO (publieke omroep) en de inkomsten van de Ster, terwijl die via de Mediabegroting van het ministerie van OCW loopt.

Ster wil directe betaling NPO

De Ster wil dat de NPO directe ontvanger wordt van de gelden van de Ster. Waarbij de Ster ook wil dat de NPO in overleg met de Ster bepaalt hoeveel reclamezendtijd er kan komen. De politiek zou dan alleen een wettelijke hoeveelheid geld mogen bepalen, zo stelt de Ster.

De Ster noemt dit een balans tussen verschillende financieringsbronnen en een waarborg onafhankelijk van politiek sentiment.

Met de wetswijzigingen in Rutte 3 werd het direct betalen van de NPO door de Ster als niet wenselijk beschouwd. Dit omdat daarmee een directe onwenselijke koppeling zou komen tussen de NPO die programmeert en daarmee onbedoeld het idee wie betaalt, wie bepaalt zou meekrijgen. En daarmee zou – zo stelde de toenmalig minister – het imago kunnen ontstaan dat de NPO voor de Ster meer commercieel zou gaan programmeren.

Lokale en regionale publieke omroepen

De Ster is bezig om zijn dienstverlening voor regionale en lokale publieke omroepen uit te breiden.Voor de regionale publieke omroepen hebben de regionale publieke omroepen de organisatie Omroep Reclame Nederland (ORN) in het leven geroepen.

Frank Volmer, algemeen directeur van de Ster: “De hoge omzet en afdracht camoufleert een groot onderliggend probleem. De keuzes die de overheid heeft gemaakt om de reclameruimte op televisie te halveren en de commerciële mogelijkheden online te blokkeren, zullen leiden tot halvering van de afdracht.

De publieke omroep heeft de taak om kijkers en luisteraars te volgen naar het digitale domein en dus ook veel meer nadruk te leggen op het verder ontwikkelen van hun digitale strategie. Door de huidige regelgeving is het voor Ster niet mogelijk om de omroep daarin te volgen en dus een stabiele afdracht te realiseren. Bovendien zijn de prijsverhogingen die door de krapte ontstaan om veel redenen niet wenselijk.”

Arie Slob

Arie Slob, toenmalig ChristenUnie-minister wilde oorspronkelijk een drastische inperking van reclame bij de NPO. Middels een akkoord tussen VVD, CDA, ChristenUnie en D66 werd uiteindelijk een afschaffing van kinderreclame, inperking tot algemeen nut reclame bij online en on demand reclame en halvering vanaf 2026 van de lineaire reclamezendtijd bewerkstelligd. Dezelfde politieke partijen vormen opnieuw de regering Rutte IV waarmee het weinig waarschijnlijk is dat deze de door de Ster voorgestelde ideeën tot het terugdraaien van hun eigen regelgeving zullen uitvoeren.

Het is niet duidelijk hoe de NPO zelf in deze discussie staat. Deze wil desgevraagd geen commentaar geven.

Zie ook: Ster haalt record aan omzet binnen: 231,5 miljoen euro

Fotocredit: Wendy van Bree.

www.npo.nl

www.ster.nl

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief