Marketing Report
[SWOT24] Andy Mosmans (VENGEAN): De sterkte van de reclame-industrie blijft creativiteit nieuws

[SWOT24] Andy Mosmans (VENGEAN): De sterkte van de reclame-industrie blijft creativiteit

In de rubriek [SWOT24] maken bepalende spelers een SWOT analyse van de reclamebureauwereld. Aan het woord is Andy Mosmans, Founder & CEO van VENGEAN.

Strengths

Van oudsher en ook naar de toekomst toe is en blijft de sterkte van de reclame industrie creativiteit. Het vermogen om iets nieuws te scheppen en daarmee energie te geven en zaken op een unieke manier in beweging te zetten. Only an idea can change the world. Zowel op het vlak van denken/visie als doen/vorm. Waarbij het draait om nieuwsgierigheid, originaliteit, voorstellingsvermogen, conceptueel denken, verbeeldingskracht en verwoordingskracht. Yuval Noah Harari: "We are masters of the imaginary universe".

Niet zozeer informatie is tegenwoordig schaars, als wel inspiratie en ideeën. En dat was eigenlijk altijd al zo en zal altijd zo blijven. De Google’s, Microsoft’s, OpenAI’s, Midjourney’s en Adobe’s van de wereld zorgen dan wel voor het wereldwijd toegankelijk maken, ordenen en bruikbaar maken van bestaande, in overvloed aanwezige informatie voor iedereen, de reclame industrie maakt werk van het vinden en creëren van nieuwe, schaarse inspiratie. De factor mens is hierin cruciaal. De evolutie maakte ons uniek.

Roland van der Vorst: "Want de evolutionaire spekkoek is voor iedereen anders. Er is niet zoiets als een gemiddelde mens. Evolutie maakt de menselijke ontwikkeling tot een schepping zonder mal. Artificiële intelligentie heeft wel een neocortex, maar geen limbisch systeem. De computer wordt steeds beter in abstract redeneren. Misschien wordt het onze uitdaging dan wel om beter naar onze unieke bagage, het limbisch systeem te kijken. Het geeft toegang tot intuïtief handelen, empathisch vermogen en ons unieke talent om energie te geven aan anderen. Het zijn typisch dingen die we voor lief nemen. Maar het zijn precies de deuren die voor AI vooralsnog gesloten zijn."

Weaknesses

De zwakte van de reclame industrie hangt van oudsher, nu en waarschijnlijk naar de toekomst toe ook samen met haar belangrijkste sterkte en kerncompetentie, creativiteit. Het begrip is namelijk weinig tastbaar en voor velerlei uitleg vatbaar. Zodoende ligt het gevaar op de loer dat het exclusief wordt geclaimd door slechts een bepaalde groep mensen, de creatieven er is geen enkele andere industrie in de wereld waarin dit een titel/functie/werkomschrijving is en dat het zodoende veel te opportunistisch en praktisch wordt geïnterpreteerd.

De 4 kerncompetenties van iedere onderneming: competence, care, control en dus creativity. Het gevaar ligt altijd op de loer dat de reclame industrie creativiteit te praktisch en opportunistisch opvat, meer als craft & campaigning. In plaats van creativity dus strategisch aan te bieden en ontwikkelen; hetgeen veel tijd en inspanning vraagt op het vlak van kennis- en talentontwikkeling en permanente opleiding door heel de industrie heen. Met name ook de manier waarop het denken over branding zich heeft ontwikkeld, speelt hierin een belangrijke rol. Hoogwaardige kennis en ervaring op het vlak van branding is voor de reclame industrie essentieel om meer strategisch een rol te blijven spelen richting ondernemingen op het vlak van waarde creatie en business development.

Opportunities

De kans voor de reclame industrie in de huidige wereld van mogelijkheden en ook bedreigingen bestaat eruit om creativiteit breder en meer strategisch te gaan inzetten. Niet alleen te zorgen voor meer share of mind & market, maar ook share of future. Conceptueel denken ontwikkelen dat niet alleen richting en betekenis geeft aan de reclame, communicatie en marketing van ondernemingen, maar aan hun totale business development, inclusief hun rol in de maatschappij en de wereld. Energising enterprise. Branding als business blueprinting. Voor veel startups is dit inmiddels al de gebruikelijke manier van doen. Juist omdat alles nog openligt en de toekomst nog kneedbaar is. Branding as becoming. In het totale designproces van discovery, definition, development & delivery kan en moet de reclame industrie de zich steeds sneller ontwikkelende informatie- en intelligentie-technologie wel ook vol omarmen om haar schaarse en uiterst waardevolle inspiratie-aanbod optimaal te kunnen neerzetten.

Naast de kans om creativiteit breder te gaan inzetten, ligt er ook een kans en een verantwoordelijkheid om het beter te gaan inzetten. In lijn met het toegenomen purpose-denken zal ook advertising as a force for good een interessante beweging blijven en verder gaan zijn. Of breder: branding for better. Van BandAid naar BrandAid! Brede ideeën ontwikkelen met impact. Die merken de energie geven waarmee ze de beste van de wereld kunnen worden en tegelijkertijd voor de wereld!

Threats

Als de reclame industrie zich in plaats van de hiervoor beschreven strategische creativiteit, met name zal terugtrekken op het vlak van uitvoerend vakmanschap, craft & campaigning, ligt het gevaar op de loer dat andere partijen aan de bovenkant meer primair als adviseur naar ondernemingen zullen gaan optreden en dat technologie aan de onderkant veel werk uit handen zal gaan nemen, zowel op het vlak van: copy, art, media, productie, platforms, campagnevoering, etc.. De reclame industrie zal weinig toegevoerde waarde meer bezitten en zo stuck in the middle verdrukt raken en steeds minder belangrijk worden.

www.vengean.com

Lees ook:

[SWOT24] Rik Ledder (TBWA): Hoe staat de reclamebureauwereld ervoor?

[SWOT24] Frieda Ulsamer de Waard (The Invaders): kansen in de versnelling van de creator economy

Lees ook:

[CMTA] VENGEAN + Fresh Bridge: Flavourful Fenna

02-11-2023 | 11:17:24
Startup en biologische ijssensatie in eco-verpakking Little Cow & Cookies, daagde reuzen als Ben & Jerry's uit.

[Interview] Bram Holzapfel over VENGEAN's unieke branding-aanpak

31-10-2023 | 09:58:00
Bram Holzapfel is Co-founder & Executive Creative Director bij VENGEAN. We spreken hem in het kader van zijn nominatie in de Reclamebureau100

VENGEAN ontwikkelt najaarscampagne foodmerk La Vie

25-10-2023 | 09:19:00
De campagne sluit aan bij La Vie’s doel om de transitie van dierlijk naar plantaardig vlees te versnellen

VENGEAN positioneert Gradyent's Industry Division

16-10-2023 | 16:27:20
Vorig jaar verzorgde VENGEAN voor het softwarebedrijf Gradyent de brand strategy, -story, -theme, visual ID en het communicatieconcept

VENGEAN opent deuren in verzamelkantoor Titaan

19-09-2023 | 12:34:00
De housewarming was een mooie gelegenheid om VENGEAN’s klanten te bedanken voor het gezamenlijke succes en ze ook letterlijk in het zonnetje te zetten

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.