Tweede Kamer wil vaste contracten en af van marktaandeeldoelstelling bij NPO

Tweede Kamer wil vaste contracten en af van marktaandeeldoelstelling bij NPO

De Tweede Kamer wil dat de NPO niet langer succes afmeet aan kijkcijfers en marktaandelen die een te grote rol zouden spelen bij het bepalen van het media-aanbod. Dit blijkt uit een aangenomen motie die CDA en D66 hadden ingediend. De motie stelt dat het media-aanbod van de NPO op grond van de Mediawet evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand behoort te zijn, en onafhankelijk van commerciële invloeden en wil dat de regering de NPO daar nadrukkelijk op wijst. 

Fixatie op kijkcijfers

Daarbij stelt de motie ook dat er een fixatie is op kijkcijfers die ten koste gaat van de kwaliteit van uitzendingen en de positie van medewerkers. Ook wil de Tweede Kamer dat in de jaarlijkse rapportages van de NPO voortaan  de invloed van programmatische doelstellingen meegenomen  wordt waaronder kijkcijfers op het bepalen van het media-aanbod en de mogelijke spanning van die werkwijze met de Mediawet en de publieke mediaopdracht.

Af van flexverslaving

De Tweede Kamer wil verder af van de flexverslaving op het Mediapark en verzoekt de regering om samen met de NPO te bewerkstellingen dat een vast contract na én jaar de norm wordt, ook voor omroepinstellingen en de productiehuizen die aan omroepinstellingen leveren. Dit blijkt uit de stemmingen over de moties die bij het debat over de Mediabegroting zijn ingediend.

Bij de motie over de vaste contracten stelt de Tweede Kamer dat het van mening is dat de flexverslaving slecht is voor werknemers, freelancers, een veilig werkklimaat en de kwaliteit van producties. De SP, GroenLinks en de PvdA dienden deze motie in. Deze drie partijen dienden ook een aangenomen  motie in die de regering verzoekt te verkennen hoe concrete afspraken kunnen worden gemaakt met de NPO en omroepen om te komen tot een hogere norm voor percentages programmamakers in vaste dienst vanaf 2027 (de volgende erkenningsperiode). In de huidige CAO is afgesproken dat tot 2024 wordt gestreeft naar 70 procent van de medewerkers in vaste dienst.

Geen indirecte topinkomens en meer geld voor NPO-Ombudsman

De Tweede Kamer heeft verder moties aangenomen om te kijken of meer financiering voor de NPO-Ombudsman nodig is (VVD en PvdA), de regionale publieke zenders op te nemen bij NPO Start (CDA),  de regionale publieke zenders te gan verplichten met ondertiteling te komen (CDA), er zorg voor te dragen dat er geen enkel kopstuk van de NPO direct dan wel indirect via buitenproducenten meer aan de NPO kan verdienen dan de geldende ministersnorm (SP).

Een motie van de SP om het percentage buitenproducenten (thans 25 procent) terug te brengen naar 10 procent zodat omroepinstellingen meer zelf produceren, haalde geen meerderheid.

www.tweedekamer.nl

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.