Marketing Report
Unilever: stabiel eerste kwartaal

Unilever: stabiel eerste kwartaal

Unilever heeft in het eerte eerste kwartaal 12,44 miljard euro omzet gedraaid. Dat is met 0,2 procent stijging vergeleken met 2019 een stabiel te noemen omzet. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2019 is er sprake van een daling van 0,1 procent. In Europa groeide de omzet met 1,8 procent naar 2,66 miljard euro. In Azie, Afrika, het Midden-Oosten, Rusland en omgeving daalde de omzet met 3,2 procent door lockdowns in China en India. In deze regio heeft Unilever ook te maken met positieve impact op koersschommelingen.

In het eerste kwartaal van 2019 daalde de totale omzet nog met 1,6 procent (vergeleken met het eerste kwartaal 2018) als gevolg van onzekerheden en (economische) instabiliteit in Latijns Amerika (onder meer Argentinië, Venezuela en Mexico) waardoor met name het segment food destijds daalde. Daarmee is het eerste kwartaal van 2019 een beter prestatie dan een jaar geleden, ondanks de coronacrisis.

Ook in Italië waar in Europa de eerste lockdownmaatregelen genomen werden was meer omzetdaling waarneembaar volgens Unilever. Wereldwijd valt op dat er nog steeds lichte groei waarneembaar is in het segment beauty en personal care (5,298 miljard euro) en home care (2,717 miljard euro) maar dat foods en refreshment licht dalen (met 2,1 procent naar 4,425 miljard euro).

In een presentatie stelt Unilever te merken dat door het sluiten van horeca en de lockdowns met name de ijsverkopen lager zijn. Die worden deels gecompenseerd doordat mensen waren gaan hamsteren en veel meer thuis koken. Het gebruik van haarprodukten is duidelijk lager, terwijl die meer op voorraad is gaan halen. Huidprodukten en produkten voor de tandverzorging worden meer gebruikt. Ook verwacht Unilever dat er meer wasmiddelen worden gekocht alsmede schoonmaakmiddelen.

De lockdownmaatregelen en de fase waarin men zit, kan per regio verschillen die vervolgens een impact hebben op de omzetten. Zo had Latijns Amerika in het eerste kwartaal slechts een beperkte hoeveelheid lockdownmaatregelen. Unilever zegt in een goede cashpositie te zitten met 11 miljard euro en ruime mogelijkheden om leningen af te sluiten.

Unilever ziet een goed startpunt voor haarzelf aangezien het een portfolio heeft van vertrouwde merken, financieel stabiel is en een strategie heeft ontwikkeld voor de coronatijd voor haar bedrijf. Inspelen op mensen, bevoorrading, vraag, gemeenschap en cash. Daarbij ziet het groeimogelijkheden met een verhoogde penetratie, impactvolle innovatie, design for channel, doelgerichte merken en kracht tot groei. Unilever zit dankzij haar bedrijfsvoering (voedsel en careproducten) in markten waar ook tijdens coronacrisis vraag naar blijft.

Het bedrijf heeft aangekondigd dit kalenderjaar door te gaan met winstuitkeringen (dividend) aan haar aandeelhouders. De verdere impact op de coronamaatregelen zal bij de presentatie van de halfjaarcijfers blijken.

www.unilever.com

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.