Marketing Report
Van Weyenberg kent 963 miljoen toe in 2024 aan de NPO; 181 miljoen uit Ster-reclame nieuws

Van Weyenberg kent 963 miljoen toe in 2024 aan de NPO; 181 miljoen uit Ster-reclame

Demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg (D66) heeft bekendgemaakt 963 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de NPO. De NPO heeft 966 miljoen aangevraagd in zijn begroting, een recordbedrag.

Het totale mediabudget in de begroting van OCW komt uit op 1,26 miljard euro. Dit is mogelijk gemaakt door een aangepaste (verhoogde) schatting van de opbrengsten van de Ster-inkomsten en een toevoeging van 18 miljoen euro uit de Algemene Mediareserve, waar onder andere overschrijdingen van de Ster in worden gestort. De Regionale Publieke Omroepen ontvangen 182 miljoen euro. Het resterende budget gaat onder andere naar het Commissariaat voor de Media, PersVeilig, ondersteuning van lokale publieke omroepen, het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De NPO krijgt bijna 100 miljoen euro meer dan (oorspronkelijjk) begroot was voor 2023 en 70 miljoen meer dan begroot was voor 2022.

Ster: 181 miljoen euro verwacht in 2024 

In 2024 verwacht de demissionair staatssecretaris 181 miljoen euro aan Ster-inkomsten. Deze prognoses zijn gebaseerd op de verwachte omvang van de markt voor sportuitzendingen en het voorspelde aandeel van de Ster daarin. Dit laatste wordt onder andere beïnvloed door het marktaandeel van de NPO.

Frank Volmer, algemeen directeur van de Ster: "Het genoemde bedrag van 181 miljoen euro wordt altijd in overleg met ons vastgesteld. Vaak begroten ze veel lager dan wij doen, maar als de Algemene Mediareserve goed gevuld is, is dat minder belangrijk. Een eventueel tekort kan dan van daaruit worden aangevuld. De toekomst is (vanuit politiek oogpunt, red.) onzeker. Als eventuele ingrepen het aanbod niet beïnvloeden, zal het niet veel uitmaken. Als programma’s of zenders sneuvelen, moeten we natuurlijk opnieuw begroten. Afwachten dus. De lineaire kijk- en luistertijd zal sowieso autonoom hard dalen en als we niet meer mogelijkheden benutten in het digitale domein, kunnen we dat niet compenseren. In dat licht moeten we op langere termijn rekening houden met een lagere afdracht."

Niet minder Ster-zendtijd in 2024

De Ster-zendtijd zal in 2024 niet worden verminderd om een geplande bezuiniging vanuit overheidsbijdragen (24,3 miljoen euro) met reclamegelden te compenseren. Het reclamegehalte blijft daarom op 8 procent, terwijl wettelijk is vastgesteld dat dit in 2026 moet worden teruggebracht van 10 procent (2021) naar 5 procent (2026).

Doelmatigheidsdiscussie

Er is een discussie ontstaan tussen de NPO en het Commissariaat voor de Media over de wijze waarop doelmatigheid binnen het landelijke publieke omroepstelsel kan worden gestuurd. Het Commissariaat voor de Media stelt dat er verbeteringen mogelijk zijn.

Toekomst NPO

Wat betreft de toekomst van de NPO, de financiering en het model waarop de landelijke publieke omroep in relatie tot omroepverenigingen staat, laat demissionair staatssecretaris Steven Van Weyenberg dit over aan een volgende regering die nog gevormd moet worden.

Evenementenlijst aan volgend kabinet

Demissionair staatssecretaris Steven Van Weyenberg laat ook de verdere beleidskeuzes voor de evenementenlijst, programma's die meer dan 75 procent van Nederland moeten kunnen bereiken, over aan een volgend kabinet. Consultancybureau Dialogic heeft hier onderzoek naar gedaan en aanbevelingen gedaan. Het bureau adviseert dat zowel de lengte als de inhoud van de evenementenlijst kunnen worden herzien. Momenteel staan evenementen als Koningsdag, het EK- en WK-Voetbal, de Olympische Spelen en andere evenementen op deze lijst.

Geen apart mediabegrotingsdebat

Door de verkiezingen in november 2023 vindt dit jaar geen apart mediadebat plaats. Het onderdeel media uit de OCW-begroting en de Mediabegroting worden besproken tijdens de behandeling van de OCW-begroting, die medio januari 2024 vertraagd zal plaatsvinden in de Tweede Kamer.

 

Lees ook:

NPO Blend start per 12 februari 2024 met zijn eerste programma

09-02-2024 | 15:39:00
NPO Blend start per 12 februari 2024 met zijn eerste programma’s. De zender zal van 17:00 tot 22:00 uur op werkdagen gepresenteerde programma’s brengen

NPO-directeur Video Remco van Leen legt werk neer; NPO komt met feitenonderzoek

05-02-2024 | 18:10:00
Remco van Leen, directeur Video bij de NPO, heeft in overleg besloten lopende een feitenonderzoek zijn werkzaamheden neer te leggen

RTL Nederland en Matthijs van Nieuwkerk stellen samenwerking uit

05-02-2024 | 13:35:00
RTL Nederland en presentator Matthijs van Nieuwkerk stellen hun samenwerking uit. Tot die conclusie zijn ze gezamenlijk dit weekend gekomen. Dat betekent dat de voorgenomen programma’s in elk geval voorlopig niet door zullen gaan

Taco Zimmerman algemeen directeur AVROTROS

04-02-2024 | 15:22:00
Taco Zimmerman is per 1 maart 2024 de algemeen directeur van AVROTROS. Deze benoeming heeft dit weekend plaatsgevonden door de Raad van Toezicht, na instemming van de Verenigingsraad

Eddy Keur wint De Nachtwacht Award 2024 met Eddy's Nachtwacht

01-02-2024 | 00:23:00
Eddy Keur heeft de Nachtwacht Award 2024 gewonnen. Dit heeft organisator Richard Otto bekend gemaakt. De Nachtwacht Award is de prijs voor het beste nachtprogramma die door een jury wordt verkozen
 

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.