Marketing Report
Verkiezingen op 22 november 2023: wat vinden de partijen van media, marketing, reclame en AI? (Deel 1) nieuws

Verkiezingen op 22 november 2023: wat vinden de partijen van media, marketing, reclame en AI? (Deel 1)

Op 22 november 2023 vinden de landeljike verkiezingen plaats. Marketing Report zocht standpunten uit op het vlak van media, marketing, reclame en AI bij VVD, NSC, PvdA-GroenLinks, PVV, BBB, D66, Partij voor de Dieren, SP, VOLT, ChristenUnie, JA21 en Denk. Partijen als Forum voor Democratie, SGP, BVNL, Bij1, 50Plus en andere (kleine) deelnemende partijen zijn niet meegenomen in dit overzocht.

Hieronder zijn de standpunten van VVD, NSC, PvdA-GroenLinks, PVV en BBB weergegeven. In deel 2 zijn de standpunten van D66, Partij voor de Dieren, SP, VOLT, ChristenUnie, JA21 en Denk te vinden.

VVD

Algoritmes

De VVD wil algoritmes op sociale media aan banden leggen die voorrang geven aan extremistische en polariserende content om haat, extremisme en verdeeldheid tegen te gaan. Sociale media krijgen verplichte escalatiekanalen waar journalisten bedreigingen kunnen melden.

Journalistieke veiligheid

Verder wil de partij dat journalisten onafhankelijk hun werk kunnen doen en dat freelancers toegang krijgen tot een noodknop of steekwerende vesten via het Flexibel Beschermingspakket Freelancers.

Ook wil de VVD dat journalistieke standaarden voor (publieke) omroepen verhoogd worden en dat werkwijzen, normen en waarden in de Mediawet komen.

NPO

De NPO-organisatie moet worden hervormd, zodat omroepen meer ruimte krijgen om vanuit hun eigen identiteit programma’s te maken. De VVD benadrukt de belangrijkste taak van de NPO, zoals uitzenden van feitelijk en waarheidsgetrouw nieuws, onderzoeksjournalistiek en educatie, waarbij samenwerking met commerciële partijen wordt bevorderd. Ook lokale en regionale media moeten worden versterkt. In totaal wil de VVD structureel 400 miljoen euro per jaar bezuinigen bij de NPO.

AI

De VVD wil de kenniseconomie stimuleren met technologieën als chips. Datagedreven werken wordt gestimuleerd en strategische afhankelijkheden van onvrije landen wil de VVD terugdringen. Ook het omgaan met cyberdreigingen waaronder ethische hackers, benoemt de VVD  in zijn verkiezingsprogramma. Verder moet er een strengere toets komen op buitenlandse investeringen, fusies en overnames bij vitale sectoren en strategische sectoren.

Verder wil de VVD oplichting en fraude middels AI tegengaan door kennis te versterken en te werken aan transparantie en veiligheidswaarborgen voor kunstmatige intelligentie. Het watermerken van materiaal dat is gegenereerd met behulp van kunstmatige intelligentie wordt als het aan de VVD ligt, de norm.

NSC

Nieuw Sociaal Contract (NSC) wil de financiering van de NPO beperken tot twee tv-zenders. De vrijkomende middelen wil NSC inzetten om producties te stimuleren op het gebied van nieuws, achtergronden, geschiedenis, film, kunst en cultuur. Daarbij zouden deze niet alleen bij de NPO kunnen worden gemaakt maar ook door commerciële zenders en social media.

NSC wil verder strengere voorwaarden stellen aan fusies en overnames in de mediasector, waaronder kranten.

Algoritmes en AI

NSC wil strakke wetgeving rondom algoritmes en kunstmatige intelligentie en wil bij overheidsdiensten dat er transparantie is over digitale systemen en beslisregels. Verder is NSC tegen massasurveillance en de omzeiling van het digitale briefgeheim en vreest het dat smartphones afluisterapparatuur worden voor opsporingsdiensten.

Verbod op online gokken

NSC wil een totaalverbod op online gokken.

Reclame

Reclame voor casino’s, loterijen en sportweddenschappen worden als het aan NSC ligt, aan banden gelegd. Ook worden reclames die verleiden tot kopen op afbetaling en ongezond eten verboden als het aan NSC ligt. Verder wil NSC afspraken met supermarkten over het aanbieden van gezonde producten in het assortiment, reclames en aanbiedingen.

Data

NSC wil dat het makkelijk wordt om een overzicht te krijgen van wie welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden om zo burgers autonomie over hun data te geven. Daarbij wil NSC een overheidsorgaan dat als database werkt daarvoor, waarbij de burger zelf toegang heeft tot zijn eigen datakluis.

AI

Bij AI vindt NSC dat er een te grote afhankelijkheid is van grote Amerikaanse techbedrijven en dat Nederland en de Europese Unie de techindustrie moeten steunen om die afhankelijkheid te doen afnemen.

Verder vindt NSC dat er er zichtbare en onzichtbare watermerken moeten komen wanneer software wordt gebruikt om bestaande mensen na te bootsen. Ook moet er volgens NSC een makkelijke manier komen voor consumenten om geschillen met grote techbedrijven volledig digitaal en in hun eigen taal aan een rechter voor te kunnen leggen.

Anonimiteit

Grote techplatforms worden als het aan NSC ligt, verplicht om de werkelijke identiteit achter accounts in hun administratie vast te leggen, op straffe van forse boetes. Bij een schending van richtlijnen/wetgeving, zoals discriminerende of haatzaaiende content, worden zij beboet en verplicht om de identiteit te delen met de politie.

PVDA-GROENLINKS

Eigenaren zonder inhoudelijke zeggenschap

PvdA-GroenLinks wil dat wettelijk bepaald wordt dat eigenaren geen zeggenschap mogen hebben over de identiteit van hun media en aanstelling van hoofdredacteuren.

Mediaconcentraties

Ook wil de groen-rode partij begrenzen hoeveel mediaplatforms een partij mag bezitten.

NPO

PvdA-GroenLinks willen een reclameloze NPO, waar cultuur, educatie, nieuws en betrouwbare informatie vooropstaan. Verder wil PvdA-GroenLinks dat alle producties van de NPO gratis toegankelijk worden en wil deze partij een nationaal media-archief (ook al bestaat Beeld & Geluid al).

Reclame

PvdA-GroenLinks wil een verbod voor reclame voor gokken, alcohol, fastfood en een verbod op reclame voor producten die gebruik maken van fossiele brandstoffen. Tegen influencers die bewust schadelijke producten aanprijzen richting kinderen, moet volgens PvdA-GroenLinks hard worden opgetreden. Thans is het Commissariaat voor de Media daar mild in.Verder wil de fusielijst een verbod op gepersonaliseerde politieke reclames met uitzondering voor selectie op taal en kiesgebied.

Illegale reclame op social media voor e-sigaretten moeten als het aan PvdA-GroenLinks ligt, worden aangepakt.

Amerikaanse bedrijven met foute verdienmodellen

PvdA-GroenLinks wil dat er gebouwd wordt aan een alternatief digitaal ecosysteem (zoals de coalitie PublicSpaces) om zo een publieke digitale ruimte te ontwikkelen als tegenwicht voor de veelal Amerikaanse bedrijven volgens hen foute verdienmodellen. PvdA-GroenLinks ondersteunt ook opensource en wil investeren in publiek-civiele alternatieven voor commerciële social media en platformdiensten.

Verder wil PvdA-GroenLinks een (Europees) verbod op de handel in en met persoonsgegevens en de daarop gebaseerde profielen.

AI

AI moet van PvdA-GroenLinks veilig, transparant, mensenrechten respecteren, menselijke controle waarborgen en zo zuinig mogelijk omspringen met energie en grondstoffen. Riskante AI-systemen, zoals systemen die in de publieke ruimte, live-gezichten of emoties herkenbare AI moet van PvdA-GroenLinks verboden worden.

Tekst, beeld en geluid die door AI gecreëerd zijn, moeten van PvdA-GroenLinks als zodanig herkenbaar zijn en dit soort AI moet zo worden ontworpen dat illegaal gebruik zo veel mogelijk wordt uitgesloten.

Ook moet er als het aan PvdA-GroenLinks ligt, er een Europese AI-autoriteit komen. Daarbij moet er een EU-AI wet komen die profilering en het voorspellen van fraude en criminaliteit verbiedt, realtime gezichtsherkenning verbantn uit de openbare ruimte en bindende milieustandaarden oplegt. Streefdoel voor PvdA-GroenLinks is een wereldwijd verdrag.

Desinformatie/verslavende social media

Desinformatie wil PvdA-GroenLinks met fact checkers weerspreken. Het bewust verslavend ontwerpen van sociale media wil PvdA-GroenLinks aan banden leggen.

Eco-designregels

Pvda-GroenLinks wil dat er op Europees niveau eco-designregels komen die het gebruik van data en rekenkracht voor kunstmatige intelligentie (AI), online advertenties, video’s en games, slimme apparaten en cryptomunten aan banden leggen. In lijn met de komende Europese AI-wet ontwerpt de Nederlandse overheid een meetlat voor de ecologische voetafdruk en rekenintensiteit van AI-modellen. De score op deze meetlat weegt als het aan PvdA-GroenLinks ligt, mee bij de aankoop van AI door overheden.

Europese digitale infrastructuur

PvdA-GroenLinks wil dat Nederland met Europese partners investeert in een Europese digitale infrastructuur die een alternatief moet vormen voor de Big Tech.

PVV

De PVV heeft op het vlak van media, marketing, AI en reclame alleen de NPO genoemd, die ‘van het padje af’ zou zijn. Deze noemt de PVV daarom NPO66. Vanwege propaganda op het vlak van klimaatpaniek en diversiteit in de optiek van de PVV, moet de financiering hiervan geheel worden gestaakt.

BBB

Media

BoerBurgerBeweging (BBB) wil dat regionale publieke omroepen en de NPO meer gaan samenwerken en wil ondersteuning van de lokale pers.

Topsportende influencers

BBB wil topsporters inzetten vanuit hun voorbeeldfunctie voor kinderen waarbij ze als influencer kunnen worden ingezet.

Ministerie van Digitalisering

BBB wil dat er een Ministerie van Digitalisering komt, dat zich richt op het ontwikkelen van een nieuwe nationale digitale strategie en het coördineren van digitale innovatie over diverse sectoren. Ook moet het ministerie als het aan BBB ligt, regels waarborgen om burgers, bedrijven en infrastructuur te beschermen.

BBB wil dat de overheid actief opensource gaat ondersteunen en bevorderen. Verder wil de partij een ethische discussie over wat wel en niet acceptabel is tussen rijksoverheid, burgers, bedrijven en lagere overheden.

Schermverslaving

BBB wil campagnes om schermverslaving te verminderen.

AI

BBB wil dat de overheid voorlichting gaat geven over AI en socialmediagebruik. BBB wil dat dat AI benut wordt bij de overheidsdienstverlening met privacy en gebruikersvriendelijkheid. BBB is tegen misbruik van deepfakes en wil nadenken over hoe de creatieve sector bijvoorbeeld wordt ondersteund om misinformatie actief te bestrijden.

BBB zegt dat het ervoor wil zorgen dat Nederland een van de koplopers blijft op het gebied van digitalisering en technologie (zonder concreet aan te geven hoe).

Lees verder:

Verkiezingen op 22 november 2023: wat vinden de partijen van media, marketing en AI? Deel 2: D66, Partij voor de Dieren, SP, VOLT, ChristenUnie, JA21 en Denk 

www.tweedekamer.nl

 Volg Marketing Report op LinkedIn!

 Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

 Registreer jouw bureau gratis in de Marketing Report reclamebureau database The List

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief