Zandbeek ontwikkelt campagne voor NHA

Zandbeek ontwikkelt campagne voor NHA

Contentmarketingbureau Zandbeek verzorgt de merkcampagne van opleider NHA. Daarin staat de boodschap centraal dat we onze tijd zinvoller kunnen besteden dan aan social media, uitstelgedrag en roddelen.

Zandbeek gebruikte RootZ-methodiek om de onderwijsorganisatie te herpositioneren. Binnen deze methode, die vertrekt vanuit het principe van authenticiteit, staat het archetypisch denken van de Carl Gustav Jung centraal. De Zwitserse psychiater stelde dat een gelukkig persoon zich niet achter maskers verschuilt, maar leeft vanuit zijn eigen waarden en waarheid. Krachtige merken doen hetzelfde.

Als opleider vindt NHA dat iedereen de kans moet krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Die overtuiging leidde naar het archetype de bondgenoot. Als een soort bondgenoot stelt NHA bijvoorbeeld al gratis cursussen beschikbaar voor kansarme Nederlanders. En verzorgt het al jaren afstandsonderwijs voor Nederlanders die in het buitenland gedetineerd zijn.

Naast het vaststellen van de merkidentiteit en het archetype zijn de belangrijkste klantbehoeften in kaart gebracht. Uit marktonderzoek bleek dat meer dan de helft van de (potentiële) cursisten een opleiding of cursus wil volgen om zichzelf persoonlijk te ontwikkelen. Circa 30 procent doet dit om een (andere) invulling te geven aan hun vrije tijd.

Vanuit deze inzichten is het parapluconcept Dit is jouw tijd ontwikkeld. In zijn merkcampagne roept NHA op om na te denken wat je zou kunnen doen met alle tijd die nu verloren gaat aan zaken als zinloos scrollen, uitstelgedrag en roddelen. In verschillende campagne-uitingen houdt NHA mensen  als een soort kritische vriend een spiegel voor.

De meerjarige merk- en contentcampagne bestaat uit pre-rollvideo’s, social ads, radiocommercials, printadvertenties en een huis-aan-huis-magazine. In het verlengde is – met Sanoma als mediapartner - een branded contentprogramma in ontwikkeling. Op termijn wordt de campagne ook in België uitgerold.

www.nha.nl
www.zandbeek.com

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.