Marketing Report
2023: NPO wil 877,5 miljoen van overheid oftewel 28,4 miljoen meer (en liefst nog meer)

2023: NPO wil 877,5 miljoen van overheid oftewel 28,4 miljoen meer (en liefst nog meer)

De NPO heeft 877,5 miljoen euro aan de overheid gevraagd als budgetaanvraag 2023 voor de eigen taken; 28,4 miljoen meer dan 2022. En liefst wil de NPO nog meer budget. In de miljoenennota is 863,5 miljoen euro voorzien voor de NPO inclusief de dotatie uit de algemene mediareserve.

Extra budget

Met extra budget bovenop de 877,5 miljoen wil de NPO extra investeringen te doen in on demand en de programmering waaronder (onderzoeks)journalistiek. Ook zijn volgens de NPO middelen nodig voor de veiligheid van journalisten en om te voldoen aan extra eisen ten aanzien van de verantwoording van de programmering. Verder zijn er prijsstijgingen die hoger zijn dan een te verwachten prijscompensatie, CAO-loonstijgingen, hogere energiekosten en duurder uitvallende kosten voor studio- en opnamefaciliteiten.

De NPO is voornemens na overleg met de omroepinstellingen een verdere onderbouwing bij de staatssecretaris in te leveren. Dit blijkt uit de NPO-begroting 2023. Hoeveel extra geld de NPO wil is niet duidelijk. De NPO-begroting 2023 is de eerste die onder het voorzitterschap van Frederieke Leeflang is opgesteld.

Veiligheid medewerkers

De NPO vraagt verder aandacht voor veiligheid van medewerkers; de NPO sloot zich in juni 2022 aan bij het meldpunt van mediabedrijven (Mores) om zich na voorvallen van ongepast gedrag te kunnen melden. Van het aangevraagde budget van 877,5 miljoen euro is 5,1 miljoen bedoeld voor zogeheten superevenementen (WK Voetbal vrouwen en kwalificatie EK Voetbal mannen). Ook wordt 18 miljoen euro los voor Stichting Omroep Muziek aangevraagd.

Eigen kosten

De NPO stelt zelf 108 miljoen euro aan eigen kosten daarboven te kunnen dekken. Daarnaast wordt voor 8 miljoen bespaard. Voor 2022 begrootte de NPO nog 101,4 miljoen bij te dragen en 9 miljoen euro te besparen. Overigens wordt het definitieve budget toegekend aan de hand van de prijsindex die in de loop van 2023 bekend zal worden. De NPO-begroting 2023 gaat thans uit van 1,5 procent aan indexering. De NPO geeft aan in totaal 990 miljoen euro te kosten in 2023 zonder de de bijdrage aan Stichting Omroep Muziek.

Dure omroepinstellingen

De NPO heeft in 2023 in totaal 640,98 miljoen euro voor video en 86,79 miljoen voor audio gereserveerd. De kosten voor de NPO-organisatie/activiteiten bedragen 155,24 miljoen euro en BVN 1,7 miljoen. De organisatiekosten van de losse omroepinstellingen zijn in 2023 105,6 miljoen euro. Zelf genereert de NPO 72,8 miljoen euro uit opbrengsten van distributeurs en NPO Plus.

Vernieuwing NPO Start

De begroting 2023 is de eerste waarbij de genreprogrammering is doorgevoerd. Het aanbod via NPO Start en NPO Luister moet daarbij een volwaardig alternatief worden van de lineaire programmering. De NPO kreeg onlangs toestemming om ook exclusieve content on demand op NPO Start te mogen aanbieden. Daarbij zal geëxperimenteerd worden om te zien welke type aanbod werkt via VOD. De interface van NPO Start zal worden vernieuwd in 2023 waarbij ingezet wordt op gebruikersvriendelijkheid en gebruikersgemak met een andere interface zodat deze ook stabieler is.

Genres

Binnen het genre journalistiek kondigt de NPO vernieuwing aan, waarbij maatschappelijke, persoonlijke relevantie en impact indicatoren zullen worden. Omroepen zullen op NPO Radio 1 meer verantwoording moeten afleggen over de journalistieke aanpak en onderzoeksjournalistiek zal worden uitgebreid.

Focus op jonge mensen

Bij het genre cultuur wil de NPO blinde vlekken invullen, zoals aanbod voor jongeren. Ook zal de variatie in muziek moeten worden vergroot en een bijdrage leveren aan het levendige muziekaanbod. Ook wil de NPO bij het genre amusement zich extra inspannen om moeilijk bereikbare doelgroepen te bereiken. Daartoe worden twee grote (impactvolle) amusementstitels gelanceerd die zich op de doelgroep 20- tot 49-jarigen en 20- tot 34-jarigen richten. Ook voor het genre documentaires wil de NPO zich meer richten op jonge mensen (13- tot 35-jarigen), waarbij de vorm, distributie en inhoud daarop aansluit. Dit zal onder meer gedaan worden met filmische documentaires.

Bingewatchen

Bij het genre human interest wil de NPO meer afleveringen brengen van reeksen en bij on demand gaat het om titels met doorlopende verhalen. Daarnaast wil de NPO meer spinoffs brengen van bekende titels voor on demand en online.

Voor het genre fictie wil de NPO titels in een keer op NPO Start aanbieden, zodat bingewatchen daar mogelijk wordt voordat alle afleveringen lineair zijn uitgezonden. Ook wordt ingezet op marketing voor jonge kijkers en op samenwerkingen met de VRT, WDR, NDR en Scandinavische omroepen. In totaal wordt voor exclusief on demand videoaanbod 38,8 miljoen euro gereserveerd (7,6 miljoen meer dan 2022), waarvan 25 miljoen voor NPO Start bedoeld is en 13,8 miljoen voor rechten van NPO Plus. 492,7 miljoen euro wordt voor de lineaire zenders beschikbaar gesteld (dat is 3,6 miljoen minder dan 2022).

NPO Audio: journalistiek

Bij NPO Audio gaat circa 62 tot 65 procent van het budget op aan journalistiek. Opvallend is dat bij NPO Radio 1 het budget online wordt teruggebracht van 4,2 miljoen euro naar 1,2 miljoen euro terwijl het lineaire budget is verhoogd naar 38,13 miljoen (was 35,4 miljoen in 2022); bij Video bedraagt het journalistieke budget 25 tot 28 procent. De bedoeling is dat 13- tot 35-jarigen explicieter worden aangetrokken via NPO Luister via de genres fictie, kennis en educatie.

Lagere budgetten voor NPO Radio vanwege NPO Luister

De tot nu toe slecht presenterende NPO 3FM krijgt 2,3 miljoen euro voor zijn online activiteiten en 5,9 miljoen euro voor de lineaire uitzendingen. In 2022 bedroegen deze budgetten respectievelijk 2,2 miljoen en 6,6 miljoen euro. NPO Radio 2 heeft 8,5 miljoen euro aan lineaire uitzendingen te besteden en nog eens 1,1 miljoen voor zijn online activiteiten. Daarmee is het budget voor NPO Radio 2 met 7,7 procent omlaag gebracht. Het heeft er deels mee te maken dat budget naar NPO Luister is overgebracht; het totale budget van NPO Audio (86,8 miljoen) is licht verhoogd.

NPO Radio 1: urgenter en diverser

Voor NPO Radio 1 geldt dat deze urgenter en meer divers moet worden met de ambitie de hele samenleving te representeren. Daartoe wordt ook een denktank gestart met luisteraars, niet-luisteraars waaronder deskundigen. Voor NPO Radio 2 geldt dat deze de verhouding van gesproken woord en muziek wil optimaliseren en meer aandacht wil vestigen op Nederlandse soulartiesten om zo de variatie te vergroten.

NPO 3FM moet groeien

NPO 3FM die dit najaar al behoorlijk is vernieuwd, moet groei in luistertijd en luisterbereik realiseren. Daartoe zal een breder publiek moeten worden aangesproken met ervaren en onervaren persoonlijkheden ook uit ondervertegenwoordigde groepen. NPO Radio 4 wordt NPO Klassiek en NPO Radio 5 krijgt de ambitie meer vrouwen in de programmering een rol te geven. De zender zal meer aandacht geven aan maatschappelijke thema’s als eenzaamheid. NPO FunX zal thema’s als seksuele oriëntatie en gender die bij sommige luisteraars taboe zijn, meer aandacht geven. NPO FunX zal zich ook meer focussen op non-lineair aanbod.

In totaal wil de NPO in 2023 tussen de 33 en 37 procent radiomarktaandeel behalen; bij televisie een bereik van 67 tot 74 procent bij 13+.

Onderhandelingspositie NPO bij KPN en VodafoneZiggo moet beter

De NPO maakt zich overigens zorgen over de afhankelijkheid van onderhandelingen met veel en grote partijen (waaronder VodafoneZiggo en KPN) over de positie van de NPO op alle schermen en apparaten. De NPO wil dit onderwerp daarom opnieuw aankaarten bij het ministerie van OCW, parlement en toezichthouders omdat het van oordeel is dat die positie beschermd moet worden, ook voor NPO Start en NPO Luister. 

Zie ook:

NPO Radio 4 wordt NPO Klassiek
- Staatssecretaris Gunay Uslu keurt NPO Luister goed
- Gunay Uslu staat uitgebreidere NPO Start on demand toe

www.npo.nl

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.