Marketing Report
HEMA bereikt akkoord overstructurele schuldverlaging; Marcel Boekhoorn weg

HEMA bereikt akkoord overstructurele schuldverlaging; Marcel Boekhoorn weg

HEMA heeft op 15 juni 2020 een akkoord bereikt over een structurele schuldverlaging. Hierdoor is Marcel Boekhoorn niet langer eigenaar van HEMA.

Als de overeenkomst succesvol kan worden geïmplementeerden afgerond, zal een deel van de bedrijfsschulden worden omgezet in aandelen. De totale obligatieschuld van HEMA zal hiermee dalen van 750miljoen naar €300 miljoenen euro. De groep obligatiehouders zal alle aandelen van HEMA B.V. verkrijgen.

De huidige schuldenstructuur van HEMA is op termijn onhoudbaar. Door de impact van het coronavirus is de noodzaak om dit op korte termijn op te lossen verder toegenomen. De groep obligatiehouders vertegenwoordigt 62 procent van de zogenoemde Senior Secured Notes, HEMA’s grootste obligatielening van 600 miljoen euro, en meer dan 50 procent van de zogenoemde Senior Unsecured Notes, een obligatielening ter grootte van 150 miljoen euro.

HEMA en haar kapitaalverschaffers hebben afgesproken om de schulden op een gecontroleerde wijze af te bouwen en zo de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. De jaarlijkse contante rentelasten zullen door de overeenkomst dalen van circa 50 miljoen euro naar circa 30 miljoen euro. Verder wordt de kaspositie van HEMA versterkt door de uitgifte van een nieuwe obligatielening van 42 miljoen euro. Hierdoor beschikt HEMA over voldoende liquide middelen om verder te investeren in het bedrijf en om groei en winstgevendheid te stimuleren.

HEMA gaat samen met de groep obligatiehouders de strategische mogelijkheden onderzoeken voor de juiste eigendomsstructuur voor de toekomst. Een verkoop behoort hierbij tot de opties. Marcel Boekhoorn was via Ramphastos sinds 2018 eigenaar van HEMA.

Tjeerd Jegen, CEO HEMA: "De overeenkomst van vandaag vormt een belangrijke stap in de weg naar een financieel gezonde HEMA en is cruciaal om de toekomst en de winstgevendheid van HEMA op lange termijn veilig te stellen. Het was al lange tijd bekend dat een oplossing moest worden gevonden voor de loden last van de schulden waarmee HEMA sinds 2014 kampte. De bestaande schuldenlast van HEMA beperkte ons vermogen om onze strategische plannen uit te voeren en het werd duidelijk dat dit onze groei in de toekomst zou blijven beperken. Hoewel onze onderneming de afgelopen maanden veerkrachtig is geweest, heeft het coronavirus de noodzaak om een oplossing te vinden voor onze schuldenpositieversneld. Met de aangekondigde overeenkomst kunnen we ons volledig richten op onze toekomst, met een solide balans en een winstgevende operatie, terwijl we fantastische producten blijven leveren aan onze klanten, merkwaarde opbouwen en nieuwe marktkansen aangrijpen. Dit is een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf, onze collega's, onze franchisenemers, onze leveranciers, onze klanten en al onze andere stakeholders. Met een versterkte balans en een flexibelere kapitaalstructuur kunnen we in deze uitdagende marktomstandigheden onze strategische plannen verder uitrollen.”

De centrale ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven voor de transactie.

Met het solide financiëleraamwerk dat HEMA wil realiseren, kan HEMA volgens eigen zeggen beter inspelen op marktontwikkelingen en haar strategisch plan versneld uitvoeren. Dit strategisch plan is gericht op het verbeteren van de bedrijfsprestaties en het creëren van groei, waarbij de belangrijkste initiatieven gericht zijn op de volgende pijlers: Versterken van de kernactiviteiten:De winkelportefeuille blijven optimaliseren, duurzame margeverbetering realiseren door middel van prijs-en kostenoptimalisatie, de productmix herzien met het oog op rationalisatie eninnovatieen de productiviteit in de hele keten verhogen. Groei van e-commerce versnellen:Focus op een sterkomnichannel-bedrijfsmodel, met een online platform dat het aantal winkelbezoeken stimuleert. Opschalen strategische partnerschappen:Visie om de voorkeurspartner van de supermarkten in Europa te worden op het gebied van non-foodproducten. Uitbreiden naar nieuwe markten: Overal ter wereldaanbieden van productenvankwaliteit, geproduceerd met respect voor mens en planeet enontworpen met een optimistisch design tegen een scherpe prijs.

www.hema.net
www.hema.nl

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.