Hé wat leuk! Een bericht van... de secretaris van het Lucas-Ooms Fonds | LOF

Hé wat leuk! Een bericht van... de secretaris van het Lucas-Ooms Fonds | LOF

Dag Secretaris*,

Als secretaris van het LOF bestuur bent u waarschijnlijk de aangewezen persoon om ons van informatie te voorzien. Wij zijn al weer even op zoek naar de samenstelling van het Dagelijks Bestuur (DB) van de stichting / het fonds maar dat is tot op heden een ingewikkeld parcours geweest om te bewandelen. Op de LOF website staan wel de bestuursleden maar niet die van het DB, waar überhaupt niet over wordt gerept.

Het verzoek tot informatie hieromtrent hebben we ook reeds via de website gedaan, maar helaas hebben we nog niets mogen ontvangen. Bij het kantoor Chiever, vertegenwoordigd door Advocaat* - u welbekend - hebben we ook bot gevangen helaas, ondanks de belofte (!) van bestuurslid X* dat alle communicatie van LOF via Advocaat* zou verlopen.

Als secretaris van LOF kunt u ons vanzelfsprekend wegwijs maken in het LOF-doolhof. Om de vraag nogmaals duidelijk te formuleren: wij zijn op zoek naar een lijst met volledige namen van personen die gezamenlijk het Dagelijks Bestuur van LOF vormen. Zou u die ons per omgaande kunnen doen toekomen?

Alvast onze vriendelijke dank voor uw welwillende medewerking,

Mede namens Bas Vlugt,

Peter Wybenga

---

Dag Secretaris*,

Het is op zijn zachtst gezegd niet gemakkelijk in contact te komen met het LOF. Ik vraag graag nog even aandacht voor onze mail van 31 augustus jongstleden. Zou u deze alsnog willen beantwoorden? Het is voor ons wat lastig om niet te weten welke mensen nu precies het Dagelijks Bestuur vormen, terwijl dát uitgerekend het gremium is dat ons dreigt in rechte te betrekken. De advocaat van het LOF weigert informatie te verstrekken,

(Algemeen?) Bestuurslid X* eveneens.

Op deze wijze is het onmogelijk ons juridisch voor te bereiden op een adequaat antwoord op de vraag van het LOF omtrent de namen BeLOFte en Belofte.

Wij horen bijzonder graag alsnog hieromtrent,

met hartelijke groeten,

Mede namens Bas Vlugt,

Peter Wybenga

---

Geachte heer Wybenga,

Graag verwijs ik u naar Advocaat* van bureau Chiever over deze zaak. Zie cc.

Informatie over de samenstelling van ons bestuur is te vinden op de website en uiteraard bij de Kamer van Koophandel.

Ik reageer wat later dan gebruikelijk vanwege verblijf in het buitenland, excuses daarvoor.

Vriendelijke groet,

Secretaris*

---

Dag Secretaris*,

Veel dank voor uw korte reactie. Helaas heeft steeds naar elkaar verwijzen weinig zin, tenminste niet waar het gaat om het (doen) beantwoorden van vragen. Zo verwijst Advocaat* naar cliënte en dat bent u, namens het bestuur van LOF. U verwijst naar Advocaat*. Ook X* verwees naar Advocaat*, die vervolgens weer verwees naar LOF.

Hoe dan ook, ik begrijp uit uw verwijzing - het lijkt wel een verwijzingsepidemie bij LOF - naar de website (en de Kamer van Koophandel) dat er blijkbaar niet zoiets bestaat als een Dagelijks Bestuur van LOF, zoals X* wist te melden. Het antwoord op onze vraag 'Wie zitten in het Dagelijks Bestuur van LOF?' had dus heel eenvoudig beantwoord kunnen worden met: 'Niemand, want er is geen Dagelijks Bestuur'. Ook Advocaat* had jullie een deel van haar uurtarief kunnen besparen door gewoon antwoord te geven in plaats van te mailen met de zoveelste verwijzing. Wij hebben wel de indruk dat het tot de kerndoelen van het Fonds behoort om zoveel mogelijk geld uit te geven aan juristen, maar weten vrij zeker dat dat niet kan kloppen.

Wij denken dan ook dat wijlen de heren Lucas en Ooms alsmede mevrouw Ooms-Luiken zich niet alleen diep zouden schamen over het gebrek aan effectieve communicatie vanuit LOF, maar bij kennisneming van de hoogst onsympathieke wijze waarop LOF heeft gemeend ons te moeten (doen) benaderen waar het gaat om het al of niet gebruiken van het generieke woord 'belofte', zij zich met hun journalistieke-, drukkers- en en uitgeversharten beslist zouden omdraaien in hun graf.

Wij hebben altijd met plezier en respect verslag gedaan van de Mercurs en dus ook die waar LOF bij betrokken was. Het is dan ook onvoorstelbaar wat zich hier intussen allemaal afspeelt.

Niettemin laten wij ons het goede humeur niet bederven en verzoeken U dan ook vriendelijk alle mensen betrokken bij LOF steeds te verwijzen naar deze brief én naar de volgende veelzeggende pagina op de LOF website: www.lucasoomsfonds.nl/over-lucas-oom-fonds.

Dan komt alles waarschijnlijk op de respectieve pootjes terecht en is iedereen weer blij en aan het (eigen) werk getogen.

Wij wensen u intussen een prettig verblijf in het buitenland.

Hartelijke groet,

Mede namens Bas Vlugt,

Peter Wybenga

* Niet de werkelijke naam, deze is bij de redactie wel bekend


Lees ook:

Hé wat leuk! Een bericht van... de advocaat van Stichting Lucas‐Ooms Fonds | LOF

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.