Marketing Report
[Onderzoek] Omzet tv-spotmarkt stijgt naar 155 miljoen euro

[Onderzoek] Omzet tv-spotmarkt stijgt naar 155 miljoen euro

De tv-spotmarkt is in het eerste kwartaal uitgekomen op 155 miljoen euro. Waar de tv-spotmarkt in het eerste kwartaal van 2017 nog een daling van 5 procent liet zien, groeit deze markt in het eerste kwartaal van dit jaar met 6,8 procent.

Bestedingen naar recordhoogte

Het grootste deel van de tv-reclamemarkt waarover Screenforce jaarlijks publiceert, wordt gevormd door de spotbestedingen via het tv-toestel. Deze tv-spotmarkt is 2018 goed gestart met een groei van 6,8 procent in het eerste kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Hiermee komt de netto omzet, na aftrek van bureaucommissie, uit op 155 miljoen euro. De TV-spotmarkt heeft hiermee het hoogste bestedingsniveau bereikt sinds de start van de registratie en publicatie van bestedingscijfers.

Nieuwe definitie tv-reclamebestedingen

De netto bestedingscijfers die Screenforce publiceert zijn vanaf 2018 na aftrek van bureaucommissie. De Screenforce broadcasters zijn in toenemende mate actief in de online markt en meer bestedingen worden via hun online platforms gerealiseerd. Een groot deel van deze uitgaven wordt via een programmatic model gedaan, waar bureaucommissie geen onderdeel van uitmaakt. Ook het stopzetten van de bureaucommissie door Ster maakt het noodzakelijk om over te stappen naar een nieuwe definitie van tv-reclamebestedingen, die door de broadcasters gebruikt kan worden voor alle vormen van bestedingen.

Aantal adverteerders stijgt met 6 procent

In totaal hebben 702 adverteerders in het eerste kwartaal van 2018 tv-spotcampagnes ingezet. Dit is 6 procent meer dan hetzelfde kwartaal van 2017. Met elkaar hebben zij voor 979 merken geadverteerd op tv, wat een stijging van 3 procent betekent. In de basisdoelgroep 20-54 jaar zijn 387.981 GRP’s gerealiseerd in het eerste kwartaal. Dit is 3 procent meer dan in 2017. Wel is de gemiddelde commerciallengte gedaald met 2 procent naar 23,7 seconden. Dit is een gevolg van het toenemend gebruik van de zogenaamde meerling of twin spots. Dit blijkt uit cijfers van Telmar en Stichting KijkOnderzoek

SKO rapporteert lichtere daling van kijktijd

De kijktijd is het eerste kwartaal van 2018 uitgekomen op 191 minuten. Hiermee daalde de kijktijd met 1 procent, waar deze in 2016 en 2017 nog met respectievelijk 5 en 4 procent daalde. De daling lijkt af te nemen en is veranderd in een groei van 2 procent in de doelgroep 20-34 jaar en 1 procent in de doelgroep vrouwen 6+. Dagelijks kijkt 73,7 procent van Nederlanders van 6 jaar en ouder naar tv. Op wekelijkse basis is dit bereik nog hoger, namelijk 92,2 procent.  Dit blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De netto bestedingscijfers die Screenforce publiceert, zijn vanaf 2018 na aftrek van bureaucommissie.

www.screenforce.nl

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.