Marketing Report
Jumbo-familie en Parcom willen HEMA overnemen

Jumbo-familie en Parcom willen HEMA overnemen

Een consortium gevormd door de investeringsbedrijven Parcom en Mississippi Ventures (investeringsmaatschappij van de familie Van Eerd) hebben een voorwaardelijke overeenkomst gesloten om Hema over te nemen van de huidige eigenaren, cq. schuldeisers. De familie Van Eerd is eigenaar van Jumbo. Nadat Marcel Boekhoorn in juni 2020 aankondigde als eigenaar terug te treden, werd een cconsortium van schuldeisers eigenaar van HEMA.  De komende 8 weken zal er een boekenonderzoek plaats vinden en financiering vinden.Daarnaast zal het consortium met het HEMA-management een businessplan maken voor de toekomst van HEMA. De verwachting is dat de overname begin 2021 zal worden geëffectueerd, en uiterlijk op 1 mei 2021. Met de overname zal maximaal circa 440 miljoen euro gemoeid zijn.

Dankzij hercapitalisatie is de schuldenlast van HEMA teruggebracht van 750 miljoen naar 340 miljoen euro. De omzet van HEMA daalde in het eerste in het tweede kwartaal met 4 procent naar 284,4 miljoen euro met een netto verlies van 12,3 miljoen euro. In Nederland werd 215,4 miljoen euro omzet gedraaid; 2,6 minder dan in Q2, 2019. De operationele EBITDA-winst bedroeg 40,1 miljoen euro; 10,4 miljoen minder dan in het tweede kwartaal van 2019. Volgens HEMA stijgen de omzetten sinds de heropening in juni 2020 en juli 2020 weer.

Met de lagere schuldenlast worden de rentelasten voor HEMA lager.

Tjeerd Jegen, CEO van HEMA: "De aankondiging vandaag markeert een belangrijke volgende stap voor HEMA met haar toekomstige beoogde aandeelhouders die een stabiel platform voor onze operaties creëren. HEMA heeft een belangrijke omwenteling gehad, waaronder een verbeterde balans en benodigde liquiditeit. Beide partijen hebben Nederlandse wortels en hebben aangegeven een grote commitment aan de strategie, management en medewerkers te geven, alsmede aan ons uniek merk en geschiedenis. Gedurende het proces hebben ze aangetoond begrip te hebben voor onze busniess en de uitdagingen waar we voor staan door het coronvirus. Zij geloven in de veerkracht van onze businsess en delen ons geloof in de kracht van HEMA.

Parcom's track record en ervaring in Nederland, gecombineerd met hun financiele kracht en drive maakt hun de perfecte partners voor onze volgens stap in de ontwikkeling van het bedrijf. We zijn opgewekt dat ze samenwerken met Mississippi Ventures, de investeringsarm van de familie Van Eerd die HEMA goed heeft leren kennen sinds een jaar de samenwerking begon met hun bedrijf, de Jumbo supermarkten. We zijn onder de indruk van de ondernemersgeest van de familie Van Eerd en hun passie voor retail die zeker ten voordele zal komen van HEMA. We komen nu in de volgende frase van het transactieproces en hebben vol vertrouwen in deze toekomstige partners. Wij zullen de kansen die voor ons liggen kapitaliseren door fantastische producten voor onze klanten te bieden, te werken aan merkwaarde en nieuwe marktkansen te grijpen."

Tjeerd Jegen over de resultaten: "Door de juiste keuzes te maken hebben we een herstel van onze resultaten kunnen laten zienin het tweede kwartaal. Zo hebben weal in een vroeg stadium ingezet op ons onlinekanaaldoor de verzendcapaciteit van ons distributiecentrum bijnateverdubbelenen een deel van ons winkelnetwerk inte zettenals lokaal distributiecentrum. Hierdoor zagen we de online omzet significantgroeien. Ook hebben onze winkels gezien de omstandigheden goedgepresteerd waardoor we het in alle non-food categorieën beter hebben gedaan dan vergelijkbare marktpartijen. Gedurende het kwartaal konden we ons winkelnetwerkbuiten Nederland weer volledig openstellenen zagen we het aantal klantenbezoeken verder stijgen. Ditresulteerde in een hogere consumentenomzet in de maanden juni en juli. Hiermee hebben we laten zien datHEMA een relevant en zeer veerkrachtig bedrijf isdat zich in korte tijd heeft aangepast aan een nieuwe realiteit en veranderende klantbehoefte.Ook hebben we vorderingen gemaakt in de uitrol van onze groeistrategie. Inmiddelszijnwe in
2samenwerking met onze masterfranchisepartner een online winkel in Mexico gestarten is de eerste Jumbo-supermarkt met een HEMA-assortiment in België geopend."

www.hema.net
www.hema.nl
www.parcom.com

Abonneer je op onze nieuwsbrief