Marketing Report
[Onderzoek] PIM Marketing Trendrapport: Zoektocht naar betekenis

[Onderzoek] PIM Marketing Trendrapport: Zoektocht naar betekenis

Mensen zoeken vooral naar manieren om betekenis te geven aan hun leven. Marketeers willen allemaal de klant centraal stellen. Daarvoor moet men begrijpen wat de behoeften en drijfveren van individuen zijn.  Reden voor Platform Innovatie in Marketing om haar PIM Marketing Trendrapport 2020 dat door TrendsActive is opgesteld het thema de zoektocht naar betekenis mee te geven.

In het rapport krijgen marketeers concrete handreikingen om hierop in te spelen. Het is het 15e jaarlijkse trendrapport, dit jaar geschreven door Pauline Taks en Hilde Roothart van TrendsActive in samenwerking met Aljan de Boer, head of inspiration bij TrendsActive, tevens bestuurslid bij PIM.

Aljan de Boer: "Bedrijven zijn al lange tijd bezig met hun purpose, met wat ze toevoegen aan de maatschappij. Dit onderzoek gaat een niveau dieper: wat kun je betekenen voor het individu? Om dat te begrijpen, moet je weten wat mensen drijft, wat hen bezighoudt, hoe ze hun leven betekenis willen geven."

Pauline Taks: "Tot voor kort zagen we bij mensen een nadruk op de vraag: hoe kan ik gezond leven? De aandacht verschuift nu naar: hoe kan ik gelukkig leven? Hoe houd ik mezelf overeind in tijden van verandering, onzekerheid en stress? 'Geluk' is vaak een kortstondig moment. Daarom zoeken mensen vooral naar wat hun leven betekenis geeft. Dat gaat over fundamentele zaken en over de langere termijn. Wanneer je daar als marketeer een rol in kunt spelen, vergroot je je relevantie enorm."

Voor het rapport zijn talloze publicaties geraadpleegd, zoals wetenschappelijke studies op het gebied van psychologie, sociologie en antropologie, en recente onderzoeksrapporten van TrendsActive. Daarnaast spraken de onderzoekers verschillende bekende wetenschappers. Er is bewust geen gebruik gemaakt van consumenteninterviews.

Pauline Taks: "De grote trends in de maatschappij zie je alleen als je van een afstand kijkt. Consumenten zelf zijn zich hier vaak nauwelijks bewust van. Daarom is de waarde van wetenschappelijk onderzoek zo groot."

Aljan de Boer: "Voor marketeers biedt het rapport een inkijkje in de psyche van de mens. Het gaat over wát de mens zoekt en vooral waaróm. 'Juist dat is moeilijk te doorgronden met consumentenonderzoek. PIM vindt het belangrijk om zulk onafhankelijk onderzoek te doen. Om marketeers met nieuwe inzichten en vergezichten verder te helpen. Het is ons cadeautje aan de marketingwereld."

www.pimonline.nl

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.