Marketing Report
Online bereiksonderzoek NMO van start nieuws

Online bereiksonderzoek NMO van start

Begin 2023 wordt het nieuwe online bereiksonderzoek van het Nationaal Media Onderzoek (NMO) geïntroduceerd. Dit onderzoek gaat het NOBO onderzoek, dat in augustus is beëindigd, vervangen. Dit hebben VINEX (de branchevereniging van online exploitanten) en NMO bekend gemaakt.

Bindinc, Marktplaats, Roularts Media  Nederland, eBay, BDU Media, NPO, Mediahuis Nederland, Mediahuis Noord, Mediahuis Limburg, NRC Media, DPG Media, Hearts Netherlands, FD Mediagroep, ND, Erdee Mediagroep. RTL Nederland, KEK Mama, Talpa Network, Regionale Publieke Omroep (RPO), Startpagina, &C en Automotive Mediaventions doen mee met het onderzoek. Ook data van Google, Netflix, Facebook, Whatsapp, Snappchat en Linkedin wordt gemeten (als totaalbereik)

Introductie in tweetrapsraket

NMO Online wordt in de komende periode in twee stappen geïntroduceerd. In fase 1a komen bereikscijfers en profielen beschikbaar van alle sites en apps van de deelnemers bestaande uit de grootste mediabedrijven in ons land. Daarmee komt het gros van de Nederlandse platforms in beeld die van belang zijn voor advertising. In fase 1b komen ook videostarts beschikbaar.

In fase 2 worden de bereikscijfers van global players en een groot aantal andere online merken naar buiten gebracht. Hiervoor is data nodig uit het Multimedia Panel dat ook de luistercijfers levert. Het luisteronderzoek van NMO zal per 1 januari 2023 starten en per  1 februari 2023 voor het eerst rapporteren. De lijst met merken die hiervoor in aanmerking komen is afgestemd met publishers, bureaus en adverteerders.

Met de beschikbare achtergrondkenmerken en doelgroepen sluit NMO Online aan op de uit het lees-, kijk, en luisteronderzoek bekende doelgroepen. Voor de meting wordt hardware gebruikt waaronder de Focal Meter en de online meter.

Samenstelling NMO Online Panel

De werving van het Online Panel heeft grotendeels plaatsgevonden met de methode van random probability sampling. Dit is de methode waarbij  iedere Nederlander theoretisch evenveel kans maakt op deelname. Doel is om 1.430 huishoudens voor NMO Online ofwel 3.000 respondenten te werven. Voor de werving van respondenten met een migratieachtergrond worden extra inspanningen verricht. Zo ontstaat een evenredige afspiegeling van onze samenleving.

Met een matrix met 57 cellen wordt gecontroleerd of het online panel voldoende gebalanceerd is naar regio, gezinssamenstelling, opleiding en werkzaamheid. Vervolgens wordt ook nog een weging toegepast, zodat de representativiteit op persoonsniveau is gewaarborgd.

Meting online merken

Inmiddels zijn door de deelnemende mediabedrijven circa 320 titels (web en app) van meettags voorzien. De teams van VINEX/NMO en Kantar voeren controles uit om te checken of alle online platformen correct gemeten worden en of alle relevante apparaten en browsers bij de meting in het panel doorkomen.

Privacy

De privacy is met input van gespecialiseerde juristen goed in de onderzoeksprocedure verankerd. De rollen van uitgevers en onderzoeksbureaus en zijn vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Datasets

Via online bereiksdata kunnen doelgroepen worden onderscheiden. De NMO Online dataset geeft per doelgroep inzicht in veel bezochte platforms. Deze insights maken slimme selecties mogelijk. Tests hebben aangetoond dat deze methode de gangbare targetting met trackingcookies kan evenaren. Er is dus niet perse privacygevoelige informatie nodig om effectief campagne te voeren.

Linda Worp van Opt Out Advertising: “Wij zijn blij met deze verrijking van onze DSP waarmee we analyse-data kunnen omzetten in actieve targeting-opties. Op deze wijze kunnen adverteerders en bureaus in een cookieloos (en consentloos) tijdperk relevante doelgroepen benaderen waarbij de privacy van de gebruiker gewaarborgd is.”

Opt Out Advertising biedt met hun DSP direct toegang tot NMO Online bereiksdata.

Doelgroepmonitor

Zoals gebruikelijk zal VINEX periodiek enkele rapportages beschikbaar stellen, zoals toplijsten en rankings per online doelgroep. De data worden daarnaast uitgeleverd via de bekende mediaplanningspakketten zoals Probe en tools van Techedge.

Detaildata

Van de opgenomen media zijn allerlei details bekend, waaronder het betreffende sales house, de publisher, het mediamerk, de site of app en het onderdeel binnen het mediamerk (nieuw). De benamingen zijn voor het gebruikersgemak eenduidig in de planningdata opgenomen. De gebruiker kan het bereik analyseren naar device (PC, laptop, tablet, smartphone en later ook het grote scherm);  type pagina (homepage), traffic of streamstarts en verschillende content-categorieëne (zoals mode of sport).

De tijdseenheden die in de analyse kan worden verdiept, kun naar eigen wens samengesteld worden uit uren, dagen, weken, maanden of jaren. Ook een vrije keuze van een specifiek aantal dagen is mogelijk, bijvoorbeeld de speeldagen van het WK-voetbal.

Non-consent

Het non-consent deel van het online-verkeer groeit snel. De consument is zich steeds bewuster van privacy en de techniek (browsers) steunt hen om persoonlijke gegevens af te schermen. Dit beperkt de targetting-mogelijkheden voor adverteerders en mediabureaus.

Hier kan online bereiksdata ingezet worden om toch sturing op doelgroepen aan te brengen. De NMO Online bereiksdata geven inzicht in welke platforms bovengemiddeld vaak bezocht worden door veelgebruikte doelgroepen. Deze informatie kan gebruikt worden om selecties te maken. De inkoopzijde weet op die wijze ook van afgeschermd webverkeer een goede inschatting te maken van het doelgroepbereik. Tests met verschillende adverteerders hebben al aangetoond dat deze wijze van targetting minstens net zon zulke goede resultaten oplevert als de targetting op trackingcookies.

www.vinex.nl
www.nationaalmediaonderzoek.nl

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.