Marketing Report
ACM roept op mee te denken bij aanpassing Leidraad bescherming online consument nieuws

ACM roept op mee te denken bij aanpassing Leidraad bescherming online consument

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) past de Leidraad bescherming online consument aan. Dit is volgens de toezichthouder nodig omdat de ontwikkelingen in de digitale wereld snel gaan. De ACM roept partijen op om mee te denken en input te leveren.

De kennis en het inzicht over online technieken en beïnvloeding is toegenomen en de wetgever stelt extra regels via wetgeving en andere regelgeving. Ook zijn er rechterlijke uitspraken die jurisprudentie hebben gegeven die nopen tot aanpassing.

De leidraad biedt bedrijven die zich aan de regels willen houden houvast. De ACM roept betrokkenen vanuit de praktijk op hierover mee te denken.

Hierbij denkt de ACM aan online bedrijven en marketeers, designers en juridische experts die hen adviseren, maar ook consumentenorganisaties en gedragswetenschappers. De aanpassingen zijn nodig om consumenten beter te beschermen tegen online misleiding.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Online misleiding van consumenten is een van de grote thema’s voor de ACM. De ontwikkelingen gaan snel en wij zitten er bovenop. Daarom passen wij de Leidraad bescherming online consument nu aan. Dit is belangrijk voor de bedrijven die online producten en diensten aanbieden en consumenten niet willen misleiden.

Waar gaat de leidraad over?

Online worden er steeds meer en slimmere technieken ingezet om consumenten te beïnvloeden. Daar waar het gaat om aankopen, komt het op het terrein van de ACM. Dan zijn vragen aan de orde als:

  • Is de informatie duidelijk en volledig, of worden er technieken ingezet om de consument ongemerkt te beïnvloeden om ze een bepaalde beslissing te laten nemen?
  • Wanneer gaat iets over van verleiding in misleiding en welke technieken worden daarbij ingezet? Denk daarbij aan zaken als de inzet van nepreviews of betaald ranken. Ook de manier en de vorm waarmee de informatie wordt gepresenteerd, beïnvloedt het gedrag van consumenten.

Dit heeft de ACM in 2020 op een rijtje gezet in de Leidraad bescherming online consument.

De leidraad betreft het hele online koopproces van de consument: van de fase voor de aankoop (reclame, oriëntatie), de aankoop zelf en de fase na de aankoop (opzeggen, klacht). De vuistregels voor platforms zullen in de nieuwe versie van de leidraad worden opgenomen. De ACM wil de gewijzigde versie voor het einde van 2022 publiceren.

De ACM nodigt partijen uit om mee te denken over de vernieuwing van de Leidraad. De leidraad wordt aangepast op basis van antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe kan de ACM de leidraad beter laten aansluiten op de praktijk van mensen en bedrijven die zich bezighouden met de beïnvloeding van consumenten en het ontwerp van beslisomgevingen (denk bijvoorbeeld aan marketeers, designers en compliance officers)?
  • Zijn er onderwerpen die geen of onvoldoende aandacht krijgen in de huidige versie van de leidraad? Zo ja, hoe kan de ACM deze in de leidraad meenemen?

Iedereen kan tot 2 mei input sturen aan de ACM.

www.acm.nl

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.