Marketing Report
Oxfam, Cordaid en ONE bundelen krachten met ZUID Creatives nieuws

Oxfam, Cordaid en ONE bundelen krachten met ZUID Creatives

Hulporganisaties Oxfam Novib, Cordaid en ONE slaan voor een gezamenlijke campagne de handen ineen met ZUID Creatives uit Tilburg. Met een meerjarige campagne vragen de hulporganisaties aandacht voor een rechtvaardige besteding van het budget voor ontwikkelingssamenwerking.

Al jaren strijden de hulporganisaties voor een verhoging van het budget naar de internationale norm van 0,7 procent van het Bruto Nationaal Inkomen. Het huidige regeerakkoord stelt 0,65 procent in het vooruitzicht. Volgens de organisaties lijkt dit op papier een stap in de goede richting, maar zijn er in de praktijk de nodige verborgen gebreken.

Alternatieve inzet budget

De publiekscampagne die Oxfam Novib, Cordaid en ONE met ZUID Creatives opzetten, heeft als doel om beleidsadviseurs en politici bewust te maken van alternatieve manieren om het budget te besteden en hen aan te zetten tot andere keuzes. Zo wordt in de campagne specifiek aandacht gevraagd voor een voorstel om de eerstejaars asielkosten, waarvan 673 miljoen euro momenteel uit het hulpbudget wordt gefinancierd, te maximeren. Daarnaast willen de hulporganisaties draagvlak creëren voor het voorstel om klimaatfinanciering voortaan additioneel aan het hulpbudget toe te voegen.

Behavioural design

De hulporganisaties kozen bewust voor ZUID Creatives vanwege hun track record op het toepassen van behavioural design. Hierbij worden inzichten uit de psychologie, neurowetenschappen en andere gedragswetenschappen toegepast om gedrag te beïnvloeden.

Mathieu Hermans, CEO van de ZUID Agency Group waartoe ZUID Creatives behoort: "Behavioural design vereist een 100 procent non-biased aanpak, waarbij je verliefd moet worden op het probleem en juist niet op de oplossing. Je begint met het analyseren van het gedragsprobleem en werkt stapsgewijs toe naar de gewenste gedragsverandering.

Het combineren van onze kennis over behavioural design met onze creativiteit is in eerdere campagnes een krachtig middel gebleken om positieve verandering teweeg te brengen. We zijn er trots op samen te werken met deze organisaties die wereldwijd een verschil maken in de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Samen gaan we een krachtige en gedenkwaardige campagne neerzetten die de juiste mensen aanspreekt en in beweging brengt.”

www.zuid.com

www.zuidagency.group

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.