Marketing Report
Q&A: Een derde van de consumenten wisselt van primaire supermarkt nieuws

Q&A: Een derde van de consumenten wisselt van primaire supermarkt

Hoge energierekeningen en inflatie zorgen ervoor dat consumenten andere keuzes maken ten aanzien van winkels. Vooral voor dagelijkse artikelen voelen consumenten dat ze hard in de portemonnee geraakt worden onder invloed van sterke prijsstijgingen. Discount supermarkten zoals Lidl zullen hiervan profiteren en zien naar verwachting klanten overlopen van ander meer Albert Heijn en Jumbo. De retail sector gaat een onstuimig najaar tegemoet waarin consumenten voor andere winkels en merken kiezen, op aanbiedingen wachten of in het slechtste geval aankopen uitstellen. Dit blijkt uit onderzoek van Q&A.

Meer dan de helft geconfronteerd met een hogere energierekening

De actuele situatie is dat bij 36 procent van de huishoudens de energierekening is gestegen en 21 procent verwacht te moeten bijbetalen. Dat betekent voor 57 procent van de huishoudens een (binnenkort) gestegen energierekening. 42 procent maakt zich de komende tijd iets minder zorgen omdat de rekening voorlopig niet stijgt. Het zijn vooral de huishoudens die wat minder te besteden hebben (61%) en de huishoudens die veel minder te besteden hebben (64%) die met hogere energierekeningen geconfronteerd worden.

Aandeel consumenten dat wordt geraakt door inflatie stijgt naar bijna driekwart

73 procent van de consumenten is het eens met de stelling “ik word geraakt door de hoge inflatie”. Tijdens een meting in april was dit nog 61 procent. Ook hierbij geldt dat het vooral de huishoudens zijn die (veel) minder te besteden hebben dat die het hardst geraakt worden (85%). Op basis van leeftijdsgroepen zijn de verschillen minder groot maar wordt de groep 35-54 jaar het hardst geraakt (69%).

Consumenten ervaren inflatie vooral bij dagelijkse en huishoudelijke artikelen

Het zijn vooral de artikelen die met een hoge frequentie gekocht worden waar de consument de inflatie direct in de portemonnee zeggen te voelen. Op de vraag in hoeverre de prijzen in verschillende productcategorieën gestegen zijn, geeft 82 procent van de consumenten aan een flinke stijging te ervaren bij voedingsmiddelen. 45 procent ziet een flinke prijsstijging bij huishoudelijke artikelen en 34 procent bij persoonlijke verzorging. In ander productcategorieën zoals kleding en schoenen zijn de meningen meer verdeeld en ervaart het merendeel een kleine stijging. Retail in alle sectoren en in het bijzonder supermarkten, persoonlijke verzorging en huishoudelijke artikelen kunnen zich voorbereiden op een najaar waarin het voor de consument bovengemiddeld veel om prijs draait.

Bijna een derde van de consumenten wisselt van primaire supermarkt

Ten opzichte van vorig jaar verwacht 29 procent dit jaar de meeste boodschappen bij een andere supermarkt te doen. Dit proces is al volop gaande. Het zijn vooral de consumenten bij wie de energierekening al is gestegen die voor andere supermarkten kiezen. 33 procent geeft aan vaker te kiezen voor een goedkopere supermarkt door de inflatie. Discount formules zoals Lidl en Aldi zullen waarschijnlijk profiteren ten koste van AH en Jumbo. Ook online spelers zoals PicNic gaan naar verwachting profiteren. Voor 30% was Albert Heijn vorig jaar de primaire supermarkt. 24 procent verwacht dat Albert Heijn dit jaar de primaire supermarkt is. Bij Jumbo is sprake van een kleine daling van 20 procent vorig jaar naar 18 procent dit jaar. Het aandeel dat Aldi en met name Lidl als primaire supermarkt noemt stijgt van 22 naar 28 procent.

Consument kiest voor andere producten en zorgt voor strijd op het schap

55 procent van de consumenten geeft aan te letten op de hoeveelheid stuks in een verpakking, 50 procent is meer huismerken gaan kopen en 48 procent is überhaupt minder producten gaan kopen. Ook duurzame producten en vleesproducten worden minder frequent gekocht als gevolg van de stijgend inflatie. Ten opzichte van een meting in april is vooral het aantal consumenten dat meer huismerken is gaan kopen (+12%) en minder duurzame producten is gaan kopen (+11%) flink toegenomen. Dit resulteert onherroepelijk in een felle strijd op het schap.

Huidige onzekerheid resulteert in uitstelgedrag en sterke focus op aanbiedingen

Aan consumenten is gevraagd om terugkijkend op het algemene koopgedrag (niet alleen boodschappen, maar ook niet-dagelijkse producten) van de afgelopen 6 maanden welke acties ze ondernomen hebben. 70 procent geeft aan producten in de aanbieding gekocht te hebben, 55 procent geeft aan gewacht te hebben tot producten in de aanbieding waren, 39 procent heeft gekozen voor een ander merk met een lagere prijs en 33procent heeft een aankoop uitgesteld. Er is ook gevraagd welke acties men de komende 6 maanden verwacht te ondernemen. Consumenten verwachten vooral meer aankopen uit te stellen (+3%) of te wachten tot producten in de aanbieding komen (+5%) De verschillen in gedrag tussen de branches zijn groot. Vooral in de modesector is sprake van uitstelgedrag. In de sector persoonlijke verzorging worden vooral veel aanbiedingen gekocht of daarop gewacht.

Over het onderzoek

Het onderzoek over de impact van inflatie is uitgevoerd door Q&A. 900 Nederlandse consumenten hebben aan het onderzoek, dat eind augustus is uitgevoerd deelgenomen. Daar waar sprake is van een update wordt een vergelijking gemaakt met een meting eind april waar 1400 consumenten aan hebben deelgenomen.

www.qanda.nl

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.