Marketing Report
Radio Veronica verliest bezwaarprocedure en houdt last onder dwangsom tot september 2023 nieuws

Radio Veronica verliest bezwaarprocedure en houdt last onder dwangsom tot september 2023

Talpa Network heeft medio december 2022 een bezwaarprocedure bij het Agentschap Telecom (thans Rijksdienst Digitale Infrastructuur) verloren. De zaak draaide om definities van het verplichte hoeveelheid uit te zenden muziek.

Het gaat om het percentage muziek dat op 85 procent is gesteld tussen 07:00 en 19:00 uur. In november en december 2021 is na een klacht van radiozender Kink geconstateerd dat er te weinig muziek is uitgezonden op Radio Veronica gedurende drie steekproefdagen.

De discussie is daarbij of informatie en actualiteiten die besproken worden in de uitzendingen van Radio Veronica ook als nieuws mogen worden beschouwd en op deze wijze buiten de telling kunnen worden gehouden. De minister van Economische Zaken en Klimaat, die officieel de beslisser is in de procedure, stelt dat praten over nieuws of interviews over nieuwsonderwerpen niet als nieuws kan worden betiteld en aldus in mindering wordt gebracht op de totale hoeveelheid zendtijd.

Als bij Radio Veronica opnieuw wordt geconstateerd dat er te weinig muziek wordt uitgezonden tussen 07:00 en 19:00 uur, moet Talpa Network 60.000 euro per maand betalen tot een maximum van 300.000 euro. In de bezwaarprocedure is gesteld dat dit tot 31 augustus 2023 van kracht blijft, als de huidige vergunningen vervallen. Eerder was dit tot 31 augustus 2022. In de te verdelen frequentiepakketten vervallen voor dit kavel de clausuleringsvoorwaarden.

RadioCorp en Kink

In de beroepsprocedure heeft ook RadioCorp (100% NL en Slam!) zich gemeld (die voor zichzelf hetzelfde vreest) maar werd niet-ontvankelijk verklaard. Kink, dat de procedure startte, betoogde dat de hoogte van de last onder dwangsom te laag was. Daarbij vergeleek Kink de last onder dwangsom met de prijs die radiostations voor een ongeclausuleerd kavel moeten betalen.

Talpa Network heeft in de bezwaarprocedure opnieuw getracht het begrip nieuws anders uit te leggen dan de minister. Volgens het mediabedrijf bestaat er geen kans op herhaling waardoor de last onder dwangsom onevenredig zou zijn.

In de aankomende veilingprocedure gelden alleen nog voorwaarden voor het kavel voor nieuws (70 procent nieuws, actualiteiten en informatie) en Nederlandstalige muziek (50 procent Nederlandstalige muziek). Voor het kavel waarover de procedure loopt, vervallen de clausuleringsvoorwaarden per 1 september 2023 voor degene die bij de veiling dit kavel weet te verkrijgen.

Talpa Network stapt naar rechtbank

Talpa Network zegt in reactie op de beslissing van de minister in beroep te zijn gegaan bij de rechtbank in Rotterdam. Het bedrijf meent daarbij dat er in de beslissing op bezwaar een onjuiste uitleg wordt gegeven van het begrip nieuws.

Het bedrijf lijkt het daarom goed als er in de toekomst meer duidelijkheid komt over de uitleg van dit begrip. Volgens Talpa Network blijkt uit de beslissing op bezwaar dat de onduidelijkheid wordt geïllustreerd, aangezien de verschillende betrokken partijen aan dit begrip een andere interpretatie geven.

Geen basis tot verlenging

Daarnaast meent Talpa Network dat er geen basis is om de last te verlengen tot 1 september 2023. Radio Veronica wil haar luisteraars goed bedienen en daartoe veel muziek draaien, in lijn met haar motto We. Love. Music. Talpa Network meent zich zodoende aan de clausulering te houden van minimaal 85 procent muziek tussen 07:00 en 19:00 uur met maximaal 4,3 procent muziek uit gangbare hitlijsten die jonger zijn dan 5 jaar.

Sinds 1 april 2021 staat Radio Veronica onder de programmatische leiding van Rob Stenders en Caroline Brouwer.

www.talpanetwork.com

www.radioveronica.nl

www.rdi.nl

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.