Marketing Report
bvA tekent SER Charter Diversiteit

bvA tekent SER Charter Diversiteit

bvA heeft de Charter Diversiteit van de Sociaal Economische Raad (SER) ondertekend. Daarmee onderstreept de branchevereniging van adverteerders haar inzet voor meer diversiteit en inclusie in marketing. De Charter is ondertekend door alle bvA-bestuursleden.

Ook bvA-directeur Henriette van Swinderen en Nathalie Nijhuis-Lam, head of global sponsorship and lead diversity & inclusion marketing transformation bij Philips en daarnaast voorzitter Taskforce D&I van bvA, hebben het charter ondertekend. Diversiteit integreren in marketingbeleid en -teams leidt volgens bvA tot succesvollere merken. Dit heeft volgens de branchevereniging niet alleen maatschappelijk belang, het bereiken van alle doelgroepen leidt ook tot betere businessresultaten.  

Het SER Charter Diversiteit richt zich op het vergroten van meerdere dimensies van diversiteit: arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+. Bedrijven en organisaties die het Charter Diversiteit tekenen, leggen hierin concrete doelen vast die ze op dit gebied willen bereiken. De Taksforcec D&I van bvA werd in oktober 2020 in het leven geroepen, met als doel handvatten te ontwikkelen om diversiteit en inclusie in marketingbeleid te bevorderen.

Acceptatie van diversiteit

Marketing en reclame hebben grote impact op maatschappelijke beeldvorming en kunnen daardoor een grote bijdrage leveren aan acceptatie van diversiteit in de samenleving, zo blijkt uit twee onderzoeken die Jan Hein Furnee (van de Radboud Universiteit Nijmegen) en Inger Leemans (van de Vrije Universiteit en KNAW Humanities Cluster) alsmede Karel Slootman (van Motivaction) hebben uitgevoerd in 2020. Veel bedrijven en merken willen deze bijdrage graag leveren, maar zijn terughoudend en bang om de plank mis te slaan. Daarom richt bvA zich met de Taskforce D&I op het ontwikkelen van oplossingen waarmee haar leden met het onderwerp diversiteit en inclusie aan de slag kunnen. De oplossingen zijn gericht op:

- Het integreren van diversiteit en inclusie in het marketingbeleid van organisaties: van eerste conceptontwikkelingen tot teksten op de productverpakking en in reclame-uitingen.
- Het vergroten van diversiteit en inclusie van marketingteams. Dit leidt tot beter begrip van diverse doelgroepen en het meer geloofwaardig kunnen inspelen op klantbehoeften.

Nathalie Nijhuis-Lam, voorzitter Taskforce D&I: “Het is goed dat de doelen van de Taskforce nu ook zijn vastgelegd in dit charter. Dat is een extra balans om deze doelen snel te behalen, zodat we bvA-leden nog beter kunnen ondersteunen bij dit uitdagende, maar belangrijke thema.”

www.bva.nl

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.