Marketing Report
Nielsen: stijging netto mediabestedingen blijft uit

Nielsen: stijging netto mediabestedingen blijft uit

Ondanks de grootste groei van de Nederlandse economie sinds 2007 (+3,2%) bleven de netto mediabestedingen in 2017 met €4,7 miljard vrijwel gelijk aan 2016. Internet, radio en bioscoop zagen de advertentie-inkomsten toenemen. Alle andere mediumtypen boekten rode cijfers. Dit blijkt uit het Jaarrapport Netto Mediabestedingen 2017 dat Nielsen binnenkort publiceert.

De economische voorspoed in Nederland leidde tot zowel hogere uitgaven van bedrijven als consumenten, maar dat vertaalde zich niet in hogere advertentie-bestedingen in 2017. De inflatie liep met 1,3 procent iets op in 2017, waardoor er onder de streep een minimale stijging van de netto mediabestedingen van €2 miljoen (0,04%) viel te noteren.

Radio en bioscoop positieve uitzonderingen bij offline media

Waar voor online de advertentie-inkomsten stegen met ruim acht procent, hadden de offline media gezamenlijk te maken met een krimp van ruim vier procent. Vooral print was daar debet aan, hoewel 2017 ook voor televisie een moeilijk jaar was met een afname van vijf procent. Niet alle offline mediumtypen hadden te maken met dalende reclame-inkomsten, want radio maakte een klein sprongetje van 0,4 procent. Bioscoop, het kleinste mediumtype, zag de mediabestedingen met maar liefst 23 procent toenemen en bereikte daarmee een recordomzet.

Alle andere mediumtypen zagen de inkomsten uit de verkoop van advertenties dalen. Bij print is die trend inmiddels al ruim tien jaar gaande. De advertentieomzet bij dagbladen kromp met tien procent en bij huis-aan-huisbladen met acht procent. De grootste daling (12%) was te zien bij publiekstijdschriften, terwijl bij vaktijdschriften sprake was van een daling van zes procent. In totaal bedroeg de daling bij print 9 procent.

Out of home moest het in 2017 ook stellen met dalende mediabestedingen: -1,3%. Dat was opvallend, omdat de afgelopen jaren juist sprake was van een groei die ver boven het marktgemiddelde lag. Ook voor folders was 2017 een jaar in mineur met een daling van drie procent. De bestedingen aan sponsoring tenslotte namen licht af met bijna één procent.

De bestedingen aan online advertising namen toe met ruim acht procent en compenseerden vrijwel geheel de dalende inkomsten bij met name print en televisie. Kritische kanttekening is wel dat de groei bij online vrijwel volledig te danken is aan de globals. Hun inkomsten uit online advertenties namen met maar liefst achttien procent toe tot meer dan €1,1 miljard. Bij lokale online publishers daalden de netto mediabestedingen met bijna vier procent.

Sinds 2008 €760 miljoen aan mediabestedingen verdampt

In vergelijking met 2008, het jaar dat de economische crisis uitbrak, verdampte in totaal €760 miljoen aan mediabestedingen op de Nederlandse markt. Tien jaar geleden bedroegen de netto mediabestedingen nog €5,4 miljard. Print zag in die periode van tien jaar bijna €1,5 miljard verdwijnen, online verwelkomde juist bijna €1 miljard meer.

De ontwikkelingen in 2017 hebben ertoe geleid dat het aandeel van online binnen de totale netto mediabestedingen groeide tot 38 procent (2016: 35%). Audiovisuele media leverden een procent marktaandeel in en waren in 2017 goed voor een kwart van de totale reclamebestedingen. Print ging van zeventien procent aandeel naar iets meer dan vijftien procent. Sponsoring, folders en out of home leverden allemaal 0,1 procent aandeel in.

rzoek naar de netto mediabestedingen

Voor het berekenen van de netto mediabestedingen doet Nielsen twee keer per jaar onderzoek onder uitgevers en media-exploitanten in Nederland. Daarin wordt gevraagd een opgave te doen van de netto advertentie-inkomsten over het betreffende jaar. Deze opgaven aggregeert Nielsen tot een totaalcijfer per mediumtype. Waar nodig worden cijfers gewogen en geëxtrapoleerd om een zo volledig mogelijk beeld van de werkelijke omvang van de netto mediabestedingen per mediumtype en van de markt te kunnen geven. De netto mediabestedingen in 2017 en de vergelijking van deze bestedingen met die van 2016 zijn gebaseerd op de volgende mediumtypen: televisie, radio, bioscoop, internet, dagbladen, h-a-h-bladen, publiekstijdschriften, vaktijdschriften, out of home, sponsoring en folders.

www.nielsen.com

Uitgelicht

Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief