Marketing Report
EU-ministers akkoord met regelgeving voor digitale diensten en markten

EU-ministers akkoord met regelgeving voor digitale diensten en markten

De EU-ministers van Economische Zaken hebben in Brussel een akkoord bereikt over voorstellen van de Europese Commissie over de Digital Markets Act en de Digital Service Act die de basis moeten vormen van Europese wetgeving voor de digitale economie. Dit heeft demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat bekend gemaakt.

Daarbij is het uitgangspunt volgens de demissionair VVD-minister een betere positie voor internetgebruikers, extra toezicht op én regels voor de wereldwijd grootste online platforms en meer verantwoordelijkheden voor aanbieders van digitale diensten richting hun gebruikers.

Minister Stef Blok: “Een sterke digitale economie en vertrouwen in digitale diensten zijn van groot belang. Nederland heeft daarom sinds 2019 diverse voorstellen gedaan om via deze twee wetten eerlijke concurrentie op digitale markten te bevorderen en zowel ondernemers als consumenten beter te beschermen. Het akkoord vandaag brengt hoognodige vernieuwing van digitale regels dichtbij. Zo kunnen we innovatie blijven stimuleren. En pakken we mindere kanten aan zoals afhankelijkheid van grote platforms, belemmeren van markttoegang, verspreiding van illegale inhoud, cyberonveiligheid en misleiding van consumenten en ondernemers.”

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse voorstellen om de digitale economie en -samenleving effectiever, concurrerender en veiliger te maken, is terechtgekomen in deze regels. Over beide wetten gaat hierna nog onderhandeld worden met het Europees Parlement en de Europese Commissie. Streven is een definitief akkoord in 2022 waarna de Digital Markets Act en de Digital Service Act overal in Europa in werking kunnen treden.

Digital Markets Act

Via de Digital Markets Act worden toezicht en maatregelen geïntroduceerd voor de wereldwijd opererende tien tot vijftien grootste online platforms met een zogenoemde poortwachterspositie. Dat zijn platforms waar gebruikers nauwelijks omheen kunnen. Deze Europese regels dragen bij aan een eerlijker speelveld op de digitale markt en stellen kaders aan spelers, ook die van buiten de EU. Dat gebeurt door strenger toezicht en vooraf ingrijpen.

Deze groep online platforms moet zich ook aan diverse verboden en verplichtingen houden. Voorbeelden hiervan zijn een verbod op het bevoordelen van eigen diensten, de mogelijkheid om data van een platform naar een ander platform mee te nemen en de mogelijkheid vooraf geïnstalleerde apps te verwijderen. Verder komt er een meldingsplicht om fusies en overnames te kunnen beoordelen.

Digital Services Act

De Digital Services Act vormt de toekomstige basis voor digitale diensten zoals online platforms en verduidelijkt hun verantwoordelijkheden qua activiteiten en informatie richting afnemers zoals consumenten. De Digital Services Act verbetert onder meer de bestrijding van illegale inhoud online. Namelijk door de rol van de aanbieders van digitale diensten te verduidelijken en procedures te creëren voor het zorgvuldig kunnen aanpakken van dit soort inhoud.

Onderdeel van de Digital Services Act is een veel uitgebreidere bescherming van consumenten en ondernemers die producten of diensten via een platform of dienst aanbieden of afnemen. Dit gaat straks in de gehele Europese Unie volgens dezelfde regels. Bijvoorbeeld door aanbieders te verplichten om het verwijderen van informatie of gebruikersaccounts te onderbouwen en uit te leggen. En door te eisen dat online platforms een procedure hebben waarmee gebruikers kunnen klagen over dat soort beslissingen en eisen te stellen aan die procedure.

Wetsvoorstel modernisering consumentenbescherming

Het kabinet heeft in oktober het wetsvoorstel modernisering consumentenbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin worden al stappen gezet naar een sterkere en betrouwbare digitale economie. Deze regels moeten in 2022 in de hele Europese Unie worden toegepast.

Via dit wetsvoorstel komt er bijvoorbeeld een verbod op het (laten) plaatsen bij webwinkels en digitale platforms van valse consumentenbeoordelingen. Bij zoekresultaten moet bovendien altijd duidelijk zijn dat het betaalde reclames betreft of dat er is betaald om een hogere plaatsing te krijgen. Webwinkels én online platforms krijgen daarnaast de verplichting om consumenten uitgebreider te informeren over bijvoorbeeld dat diegene een gepersonaliseerd prijsaanbod krijgt, met wie een contract wordt afgesloten en wie de verantwoordelijkheid heeft voor het afhandelen van defecten.

www.rijksoverheid.nl
www.europa.eu


Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.