Marketing Report
Twintigers doen van alles later: huis uit, vaste baan, samenwonen

Twintigers doen van alles later: huis uit, vaste baan, samenwonen

De twintigers van nu maken een hoop levensgebeurtenissen op latere leeftijd mee dan de twintigers van tien jaar geleden. Ze blijven langer thuis wonen, krijgen later een vaste baan en een serieuze relatie of kinderen.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Het grootste verschil is de leeftijd waarop twintigers vast werk hebben. In 2018 had de helft van de 27-jarigen een vaste arbeidsrelatie, tien jaar eerder had de helft van de 24-jarigen al vast werk. Ook is er nauwelijks nog verschil in het aandeel mannen en vrouwen met een vaste arbeidsrelatie, terwijl in 2008 vrouwen op wat latere leeftijd vast werk hadden.

Langer onderwijs

De huidige twintigers volgen langer opleidingen dan in 2008. Toen volgde meer dan de helft van de 23-jarigen geen onderwijs meer, in 2018 was dit aan jaar ouder. Dit komt doordat er meer jonge mensen een hbo- of wo-opleiding volgen.

Geen koophuis

Als twintigers eenmaal uit huis gaan, is een koophuis lang niet altijd een logisch vervolg. In 2017 had bijvoorbeeld 14 procent van de 22-jarigen die zelfstandig woonden een koopwoning, in 2008 was dat nog 26 procent. In 2017 woonde de helft van de 28-jarigen zelfstandig in een koopwoning. Zonder vast inkomen is het moeilijker om een hypotheek te krijgen, ook zijn de hypotheekregels strenger geworden en zijn de huizenprijzen snel gestegen.

Later uit huis

Twintigers gaan ook op latere leeftijd op zichzelf wonen. Begin 2018 woonde de helft van de 23-jarigen niet meer in het ouderlijk huis, begin 2008 was dit zo op 22-jarige leeftijd. Niet alleen onder werkende jongeren is de leeftijd bij uit huis gaan gestegen, vooral studerende jongeren gingen gemiddeld genomen later uit huis.

Uit eerder onderzoek van het CBS blijkt dat sinds de invoering van het sociaal leenstelsel in 2015 minder studenten op kamers zijn gaan wonen. Vrouwen gaan nog steeds op jongere leeftijd uit huis dan mannen, maar het verschil is kleiner geworden. Op 22-jarige leeftijd woonde in 2018 meer dan de helft (54 procent) van de vrouwen en 39 procent van de mannen op zichzelf.

Relatie en gezin

Vrouwen beginnen doorgaans jonger met een vaste relatie dan mannen, maar dit moment ligt later dan tien jaar geleden. Vooral jonge twintigers wonen begin 2018 minder vaak gehuwd of ongehuwd samen en hebben minder vaak kinderen dan in 2008.

Het punt waarop meer dan de helft van de twintigers samenwoont, lag begin 2018 bij 28 jaar. In 2008 was dat nog bij 27 jaar. De gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk is tussen 2008 en 2018 gestegen van 30 jaar naar 31,5 jaar voor vrouwen en van 32,8 jaar naar 33,9 jaar voor mannen.

Het aandeel dat al kinderen heeft is vooral bij jonge vrouwen afgenomen. In 2008 had bijna 20 procent van de vrouwen van 25 jaar een of meerdere kinderen. Begin 2018 was dit 15 procent. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen is in deze periode gestegen van gemiddeld 29,4 jaar naar 29,9 jaar. Mannen zijn doorgaans zo’n drie jaar ouder dan vrouwen als ze kinderen krijgen.

www.cbs.nl

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.