Marketing Report
Beslist.nl publishingpartner Sanoma

Beslist.nl publishingpartner Sanoma

Vanaf 1 oktober 2019 wordt beslist.nl als publishingpartner aangesloten op het netwerk van Sanoma. Dit houdt in dat Sanoma de volledige online advertentieoperatie en displaysales op zich neemt. Beslist.nl is hiermee de 17e publishingpartner die het Sanomanetwerk versterkt.

Als grote digitale speler is Sanoma altijd op zoek naar samenwerkingen met merken die toegevoegde waarde hebben voor het bestaande portfolio en waarmee de online inventory wordt uitgebreid. Met dagelijks bezoek door 400.000 shoppers is beslist.nl qua schaal een interessante publishingpartner. Daarnaast maakt het partnership het voor adverteerders nog sterker mogelijk om binnen één netwerk de consument te bereiken van inspiratie tot het daadwerkelijk overgaan tot conversie.   

Kees Wilbrink, commercieel directeur van Sanoma: "Sanoma neemt de volledige online advertentie operatie van beslist.nl op zich en zorgt hiermee voor een optimale afstemming tussen pricing en opbrengst. Dat gaat breder dan enkel de verkoop ervan; door ervaring en learnings wordt de site continue geoptimaliseerd en met de DMP van Sanoma kan data en dus waarde worden toegevoegd aan bestaande inventory van beslist.nl."

Kees Verpalen, CEO van beslist.nl: "Wij kijken uit naar de intensieve samenwerking met Sanoma, waarbij we elkaars expertise optimaal kunnen benutten. Samen bedienen we de markt van inspiratie tot en met conversie. Bovendien hebben we nu toegang tot de expertise van Sanoma op advertising."

www.sanoma.nl
www.beslist.nl 

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.