[Interview] Michiel van der Borght: Humanitas draagt bij aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen

[Interview] Michiel van der Borght: Humanitas draagt bij aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen

MarketingReport houdt een reeks interviews met partners van Value Zipper, de grootste onafhankelijke aanbieder van mediaruimte. Vandaag spreken we Michiel van der Borght, fondsenwerver bij Humanitas.

Kun je Humanitas en wellicht ook jezelf introduceren?

Humanitas is vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht om niet-kerkelijke mensen die nergens terechtkonden voor hulp in het verzuilde Nederland te helpen hun eigen leven weer op te bouwen. Deze hulp was vanaf het prille begin gebaseerd op een benadering van mens tot mens en op humanistische grondslagen: gelijkwaardigheid, behoud van eigen regie over het leven, verantwoordelijkheid voor jezelf, voor een ander en vraaggericht.

In een normale (niet-corona-tijd) helpen onze 25.000 vrijwilligers meer dan 75.000 mensen in het hele land om hun leven een positieve draai te geven. Bijvoorbeeld op onderwerpen als eenzaamheid, verlies, detentie, thuisadministratie en bij het opvoeden en opgroeien van kinderen in gezinnen. We hebben zo’n 80 afdelingen door heel Nederland.

Ik heb zelf na jarenlange werkervaring in profit- en non-profitorganisaties bewust gekozen om Humanitas te helpen. Ik merkte dat we in Nederland steeds verder van elkaar komen te staan. Er is weinig begrip voor elkaar en onze samenleving lijkt minder saamhorig te zijn dan ik zou willen. Humanitas vervult een belangrijke rol in het constant bouwen aan onze maatschappij vanuit een van mens tot mens-perspectief. Daar help ik graag aan mee, want het zou ondenkbaar zijn dat we er niet alles aan doen om het toenemend aantal mensen dat hulp nodig heeft, daadwerkelijk te ondersteunen. Humanitas is een heel succesvolle organisatie die preventieve zorg levert met vrijwilligerswerk, dat mag echt wel gezegd worden.

Wat zijn zoal de mogelijkheden om met jullie samen te werken?

We zijn altijd op zoek naar meer vrijwilligers, dus hulp in die zoektocht kunnen we goed gebruiken. Of het nu samen optrekken in wervingscampagnes is, of medewerkers van organisaties stimuleren om vrijwilligerswerk te doen, dat kan op allerlei manieren. Tegelijkertijd weten we dat er steeds meer mensen behoefte hebben aan onze hulp, maar door taboes of onbekendheid de weg naar ons niet weten te vinden. Doorverwijzing of ruchtbaarheid geven aan ons werk, geeft deze mensen de kans om deelnemer te worden. Uiteindelijk kunnen we dan nog beter vraaggericht helpen om ze weer eigen regie te laten krijgen over hun leven.

Daarnaast zorgen we dat onze vrijwilligers goed getraind aan de slag kunnen. Dit betekent dat ze gerichte trainingen en cursussen krijgen. Onze opleidingsafdeling, de Humanitas Academie, draagt daar zorg voor. Onder andere voor het doorontwikkelen en het aanbieden van openbare trainingen is extra geld nodig, zodat we de kwaliteit van onze scholing en dus ook van de kwaliteit van onze vrijwilligers kunnen blijven garanderen. Tot slot is er altijd geld nodig om nieuwe activiteiten op te starten, waar we nu niet altijd voldoende financiering voor hebben.

Kun je daar ook voorbeelden van geven?

Een mooi voorbeeld is de samenwerking met ING dat het project Get a Grip mede financiert. Het project beoogt jongeren die in geldproblemen (dreigen te) komen, te helpen via een maatje dat meekijkt hoe iemand omgaat met zijn of haar geld en helpt om weer overzicht en controle te krijgen over de financiële situatie. ING vraagt medewerkers ook om als vrijwilliger bij dit project aan de slag te gaan. En met succes: op verschillende plaatsen in Nederland zijn ING’ers actief voor Get a Grip.

Maar ook de Nationale Postcode Loterij is voor ons een belangrijke partner. Afgezien van de geweldige jaarlijkse bijdrage die we mogen ontvangen, is het belangrijk dat die bijdrage niet geoormerkt is. Het betekent dat we zelf mogen bepalen waar we de gelden voor gebruiken. Voor veel goededoelenorganisaties is dat van levensbelang om bijvoorbeeld de operationele kosten te bekostigen, maar ook om te innoveren.

Verder zijn vrijwilligers en ondersteunende beroepskrachten lokaal met bedrijven en organisaties in gesprek om bijvoorbeeld onze Kindervakantieweken gesponsord te krijgen, maar uiteraard ook andere lokale activiteiten en projecten. We zoeken ook landelijk partners om nog meer impact te kunnen maken.

Waarom denk je dat dit voor sponsors en partners interessant is?

Door onze belangrijke maatschappelijk rol in Nederland is Humanitas bij uitstek een partner die bijdraagt aan een mooiere samenleving. Dat betekent voor onze partners dat zij ook direct impact maken in hun omgeving én op landelijk niveau, en dat zij ook intern een mooi visitekaartje af kunnen geven. Bovendien is Humanitas een A-merk waar partners graag mee geassocieerd willen worden.

Waar hebben jullie sponsors voor nodig?

Humanitas is gegroeid, maar onze inkomsten zijn helaas niet evenredig meegegroeid, waardoor we nog meer ons best moeten doen om fondsen te werven. Alle donaties zijn van harte welkom, zodat we verder kunnen met onze ondersteuning van de deelnemers en kunnen innoveren. Maar er zijn ook verschillende activiteiten en projecten waar extra geld voor nodig is, zoals het opzetten van nog meer afdelingen waar hulp bij thuisadministratie kan plaatsvinden, of het uitbouwen van onze hulp om sociaal isolement en eenzaamheid tegen te gaan. Verder hebben we extra geld nodig om onze trainingen te kunnen vernieuwen en om de bestaande kwaliteit te borgen. Tot slot willen we investeren in het vergroten van onze naamsbekendheid. Ook dat kost geld, waar we graag een handje bij geholpen willen worden.

Wat is voor jullie het verschil tussen sponsors en partners?

Zoals wij het zien: elke organisatie die met ons samenwerkt, erkent het belang van een samenleving waarin iedereen mee kan doen en waarin we verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Een sponsor is een partij die (financieel) bijdraagt aan het uitvoeren van activiteiten en projecten, of aan het ondersteunen van onze vrijwilligers, dat kan eenmalig zijn. Een partner doet deze dingen ook, maar dan vaker met een doelstelling voor de langere termijn.

Wat is het laatste nieuws?

Ondanks de roerige afgelopen coronajaren, kunnen we weer volop aan de slag met onze vrijwilligers en deelnemers en zijn we druk in overleg met enkele landelijke partijen om concrete invulling te geven aan samenwerking op het gebied van vrijwilligerswerving. Een stevige wervingscampagne kan nog wel wat extra partners gebruiken. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! En wil je je eigen samenlevingskills eens onder de loep nemen? Schrijf je in voor Humanitas voor de Buur.

Humanitas wordt vertegenwoordigd door Value Zipper Sponsoring.

Value Zipper Sponsoring is onderdeel van Value Zipper. Eén loket voor print, digital, social media, bioscoopfilms en nu dus ook sponsoring.

Lees ook:

[Interview] Merel den Otter: MVO-beleid invullen? Zelf bomen planten is verslavend!

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.