Radiofrequentieveiling krijgt officiële politieke steun; analoge FM blijft tot 2035

Radiofrequentieveiling krijgt officiële politieke steun; analoge FM blijft tot 2035

Minister Micky Adriaansens (VVD) van Economische Zaken en Klimaat blijft bij een vergunningsduur van 12 jaar van de radiofrequenties voor landelijke commerciële radiostations. Ook een meerderheid van de Tweede Kamer is daar nu mee akkoord. De verwachting is dat de formele aankondiging en het begin van de radiofrequentieveiling uiterlijk 1 maart 2023 in de Staatscourant zal geschieden.

De minister schreef in lijn met haar eerdere aankondigingen in een antwoordbrief na vargen vanuit de Tweede Kamer dat een afschakeling van FM-frequenties voor 2035 niet realistisch is aangezien er wereldwijd nog geen zicht is op een ander gebruik van  de FM-band. Volgens de minister zal dit de komende jaren niet veranderen.

Tweede Kamer akkoord

De Tweede Kamer is akkoord met de denkwijze van de minister getuige het wegstemmen van een door de PVV ingediende motie om de vergunningstermijn op 8 jaar te zetten. Alleen de PVV, BBB, FvD en Groep van Haga steunden deze. Alle andere partijen stemden hiertegen.

De minister schrijft wel halverwege de looptijd van de vergunningen via een evaluatie te bezien hoe ver de digitale transitie gevorderd is. Daarbij stelt de minister dat dan (dus omstreeks 2029) met draagvkak van de radiopartijen (zowel de NPO, RPO als commerciële radiobedrijven) een definitieve afschakeldatum kan worden aangekondigd. Die zal dan echter liggen in of na 2035. Afschakelen voor 2035 wordt als niet realistisch besschouwd.

Theorie

De minister heeft wel de theoretische mogelijkheid benoemd dat er besloten kan worden tot een mogelijkheid om de ingebruiknameverplichting van FM-vergunningen te verlagen of om deze in te leveren met behoud van DAB+-vergunningen. Volgens  de minister is het daarbij zo dat als partijen menen dat dit aan de orde is omdat kosten niet langer opwegen tegen de  baten, de minister kan bezien of een FM-vergunning dan opnieuw kan worden verdeeld. Het gaat daarbij om discretionaire bevoegdheden van de minister als onverhoopt de transitie naar DAB+ sneller verloopt dan verwacht, maar dit is geenszins de verwachting.

Politiek akkoord

Aangezien tijdens het tweeminutendebat over  de frequentieveiling alleen de PVV het woord heeft gevoerd en de andere partijen de  motie om de vergunningsduur te verkorten wegstemden, lijken de politieke partijen akkoord te zijn met de frequentieveiling en de gegeven antwoorden van de regering. De veiling zal de komende maand van start gaat en tot uiterlijk 17 augustus 2023 zijn beslag krijgen.

Digitale FM?

In de Verenigde staten wordt de FM-band overigens wel gebruikt voor digitale radio. Daar is de standaard HD Radio (van Ibiquity) op FM beschikbaar waarbij tot 300 Mbit/s wordt uitgezonden en radiostations tot drie kanalen weten uit te zenden. HD Radio wordt naast de Verenigde Staten ook in Canada, Mexico, Japan en de Filipijnen gebruikt. In Europa is alleen in Roemenië HD Radio actief. Europa zet in op DAB+ als alternatief voor FM. 

In de praktijjk blijkt vooral radio en audio via internet de technologische concurrent van (analoge) FM.

Zie ook:
- Minister Adriaansens maakt veilingprocedure bekend: FM blijft tot minstens 2035
- Commercieel radionieuwskavel krijgt verplichting van meer dan 70 procent nieuws

www.rijksoverheid.nl

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.